Trang web này được vận hành bởi IFCMARKETS. CORP. (BVI FSC)
 

Làm việc với phần mềm giao dịch


Sàn giao dịch – là tập hợp các kỹ thuật và chương trình, đảm bảo cho người sử dụng (các nhà đầu tư) truy cập vào thông tin về tình hình thị trường tài chính, cho phép thực hiện các nghiệp vụ giao dịch, cũng như theo dõi các nghĩa vụ giữa khách hàng và công ty, cung cấp dịch vụ truy cập đến các thị trường...

Chi tiết

Chức năng của chúng gần giống nhau, nhưng trong phần mềm NetTradeX thực hiện một số chức năng mà không có trong MetaTrader 4 và 5. Khách hàng IFC Markets có thể mở nhiều tài khoản và giao dịch đồng thời với NetTradeX và MetaTrader 4 và MetaTrader 5.

Chi tiết

Mục đích của phần này là cung cấp cho người dùng những thông tin cần thiết để làm việc độc lập trên phần mềm giao dịch-phân tích NetTradeXMetaTrader 4. Nghiên cứu các tài liệu của phần này, bạn sẽ biết:

Chi tiết

Hướng dẫn mở và đóng vị trí giao dịch hoặc tham gia thị trường với phần mềm giao dịch NetTradeX.

Chi tiết

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm giao dịch MetaTrader 4.

Chi tiết

Hướng dẫn cài đặt và giao dịch trên MetaTrader 5.

Chi tiết