Rút tiền

Lệnh rút tiền được xử lý trong giờ làm việc của Back Office.

Bank Transfer

Chuyển khoản ngân hàng quốc tế

Thời gian thực hiện:từ 2 đến 3 ngày làm việc

Phí chuyển tiền: phí ngân hàng từ $25 / €25 / ¥2500

Bank card

Chuyển về thẻ ngân hàng

Thời gian: Thông thường từ 1-5 ngày làm việc

Phí:2% + $7.50 / €6

Số tiền rút tối thiểu:$10 / €10

Số tiền rút tối đa: $1000 / €1000 một ngày

WebMoney Transfer

Hệ thống tiền điện tử WebMoney

Thời gian thực hiện: từ vài phút

Phí chuyển tiền: phí của dịch vụ hệ thống

Mức rút tối thiểu: 1$

Bank Transfer

Hệ thống thanh toán Neteller

Thời gian chuyển: từ vài phút

Phí: 2% (tối thiểu $1 / €1 / ¥100, Tối đa $30 / €30 / ¥3000)

Mức rút tối thiểu: 5$ / 5€ / 500¥

Skrill

Hệ thống thanh toán Skrill

Thời gian xử lý: từ vài phút

Phí: 1%

Mức rút tối thiểu: 5$ / 5€ / 500¥

Mức rút tối đa: 5000$ / 5000€ / 500 000¥

Hệ thống WebMoney Vietnam (WMV)

Thời gian chuyển: Có thể mất 1 ngày làm việc

Phí: 0.8% (tối thiểu 500 VND, tối đa 1 000 000 VND)

Internal Transfer

Western Union

Thời gian xử lý: đến 72 tiếng

Phí: phí của Western Union (10 - 101$) + phí của exchanger (1 - 2%)

Rút tiền tối thiểu: $15

Rút tiền tối đa: $2400

Internal Transfer

Bitcoin

Thời gian : 3 xác nhận của hệ thống blockchain

Phí: 500 uBTC (0.0005 BTC)

Rút tiền tối thiểu: 1000 uBTC (0.001 BTC)

Chỉ đối với tài khoản ngoại tệ gốc uBTC

Internal Transfer

Chuyển tiền nội bộ

Thời gian thực hiện: từ vài phút

Phí chuyển tiền : không có

Số lượng tối thiểu: $1

Khác

Other payment systems

Thời gian thực hiện: từ vài phút

Phí chuyển tiền: phí dịch vụ của hệ thống

* Trong trường hợp không giao dịch hoặc phát hiện lạm dụng chính sách hoàn tiền cho nạp tiền vào tài khoản, IFC Markets có quyền trừ số tiền bù cho phí nạp tiền của khách hàng

** Nếu bạn tạo yêu cầu rút tiền, công ty IFC Markets có quyền thu hồi lại số tiền nợ trong tài khoản và thu hồi lại bonus trước đấy đã áp dụng trong chương trình.

Giao dịch cùng IFC Markets

Chúng tôi hỗ trợ tất cả thắc mắc 24 tiếng trong ngày.