Trang web này được vận hành bởi IFCMARKETS. CORP. (BVI FSC)
 

Rút tiền


Lệnh rút tiền được xử lý trong giờ làm việc của Back Office.

Bank Transfer

Chuyển khoản ngân hàng quốc tế

Thời gian thực hiện: từ 2 đến 3 ngày làm việc

Phí chuyển tiền: phí ngân hàng từ $25 / €25 / ¥2500

Rút
Bank card

Chuyển về thẻ ngân hàng

Thời gian: Thông thường từ 1-5 ngày làm việc

Phí: 2% + $7.50 / €6

Số tiền rút tối thiểu: $10 / €10

Số tiền rút tối đa: $1000 / €1000 một ngày

Rút
WebMoney Transfer

Hệ thống tiền điện tử WebMoney

Thời gian thực hiện: từ vài phút

Phí chuyển tiền: phí của dịch vụ hệ thống

Mức rút tối thiểu: 1$

Rút
Bank Transfer

Hệ thống thanh toán Neteller

Thời gian chuyển: từ vài phút

Phí: 2% (tối thiểu $1 / €1 / ¥100, Tối đa $30 / €30 / ¥3000)

Mức rút tối thiểu: 5$ / 5€ / 500¥

Rút
Skrill

Hệ thống thanh toán Skrill

Thời gian xử lý: từ vài phút

Phí: 1%

Mức rút tối thiểu: 5$ / 5€ / 500¥

Mức rút tối đa: 5000$ / 5000€ / 500 000¥

Rút

Hệ thống WebMoney Vietnam (WMV)

Thời gian chuyển: Có thể mất 1 ngày làm việc

Phí: 0.8% (tối thiểu 500 VND, tối đa 1 000 000 VND)

Rút
Internal Transfer

Chuyển tiền nội bộ

Thời gian thực hiện: từ vài phút

Phí chuyển tiền : không có

Số lượng tối thiểu: $1

Rút
Khác

Thời gian thực hiện: từ vài phút

Phí chuyển tiền: phí dịch vụ của hệ thống

Rút

Lệnh rút tiền được thực hiện qua hệ thống dịch vụ giống như lúc nạp. Trong trường hợp không thể thực hiện chuyển tiền qua hệ thống đây thì tiền sẽ được chuyển về qua hệ thống ngân hàng.

Lưu ý
Để đăng ký Văn phòng cá nhân, Bạn hãy theo quy trình đăng ký . Trong Văn phòng cá nhân Bạn có thể mở tài khoản mới và thêm tài khoản cũ vào.