Điều kiện VIP


ĐIỀU KIỆN ĐẶC BIỆTCHO KHÁCH HÀNG ĐẶC BIỆT
Điều kiện VIP đươc tự động gán vào tài khoản nếu số tiền ban đầu bằng hoặc hơn 50 000 USD / 50 000 EUR / 5 000 000 JPY
Chỉ dùng chữ số và Latin
*
*
*

Lợi ích của VIP:

Personal Account Manager

Nhân viên tư vấn cá nhân riêng của mình
(theo thỏa thuận với nhân viên)

Hỗ trợ của nhà phân tích trong việc tạo danh mục đầu tư bằng phướng pháp GeWorko

Hoàn lại phí chuyển tiền

Điều kiện ứng trước tiền vào tài khoản giao dịch cho đến 10,000 USD / 10 000 EUR /1 000 000 JPY
(để hỗ trợ các vị trí mở, theo thỏa thuận với nhân viên, với bản sao chuyển khoản ngân hàng)

Gọi