IFC Markets Forex Broker

Giao Dịch Cổ Phiếu CFD

Nhóm này bao gồm các cổ phiếu thanh khoản cao của các công ty giao dịch trên sàn chứng khoán thế giới.

Tìm dụng cụ, tên hoặc loại

Xin lỗi, kết quả tìm kiếm của bạn đã không được tìm thấy

Bạn hãy chọn sàn giao dịch và loại tài khoản

Standard-Fixed
Standard-Floating
Beginner-Fixed
Beginner-Floating
Demo-Fixed
Demo-Floating
Standard-Fixed
Micro-Fixed
Demo-Fixed
Standard-Floating
Micro-Floating
Demo-Floating
 • Chứng khoán

  • NASDAQ
  • NYSE
  • ASX
  • LSE (IOB)
  • LSE
  • TSE
  • HKEx
  • TSX
  • Xetra
 • Khu vực

  • Nguyên liệu cơ bản
  • Bất động sản
  • Ngành năng lượng
  • Tài chính
  • Hàng hóa tiêu dùng hàng ngày
  • Y tế
  • Công nghiệp
  • Công nghệ thông tin
  • Dịch vụ truyền thông
  • Giao dịch
  • Hàng tiêu dùng lựa chọn cá nhân
  • Dịch vụ công cộng
Bảng thông tin
Bạn có thể biết kết quả giao dịch và margin cùng với May tính Lãi/lỗ и Máy tính Margin. Ngày thống kê tài chính của công ty phát hành cổ phiếu có thể xem tại Ngày thống kê tài chính.