IFC Markets Forex Broker

Giao Dịch Kim Loại Quý

Công cụ trong nhóm Kim loại quý, đặc biệt là vàng, luôn luôn có cái trạng thái như một tài sản an toàn trong thời kỳ khủng hoảng và biến động mạnh trên thị trường.

Vàng và bạc là tài sản thanh khoản cao và là một phương tiện bảo vệ chống lạm phát trong thời gian đầu tư lâu dài. Kim loại quý được báo giá bằng USD và Euro.

Tìm dụng cụ, tên hoặc loại

Xin lỗi, kết quả tìm kiếm của bạn đã không được tìm thấy

Bạn hãy chọn sàn giao dịch và loại tài khoản

Standard-Fixed
Standard-Floating
Beginner-Fixed
Beginner-Floating
Demo-Fixed
Demo-Floating
Standard-Fixed
Micro-Fixed
Demo-Fixed
Standard-Floating
Micro-Floating
Demo-Floating
  Bảng thông tin
  Dụng cụ
  Tên gọi
  Spread cố định tính bằng điểm
  Khoảng cách lệnh tính bằng điểm
  Swap
  (Mua/Bán)
  Feb
  24
  Số
  Khối lượng tối thiểu
  Margin theo %
  XAGEURBạc 45 90 -2.40 / -3.24 EUR per 5000 oz 0.001 500.00 oz Đòn bẩy tài khoản
  XAGUSDBạc 45 90 -8.90 / 2.53 USD per 5000 oz 0.001 500.00 oz Đòn bẩy tài khoản
  XAUEURVàng 45 90 -3.37 / -5.74 EUR per 100 oz 0.01 10.00 oz Đòn bẩy tài khoản
  XAUUSDVàng 45 90 -13.78 / 4.23 USD per 100 oz 0.01 10.00 oz Đòn bẩy tài khoản
  XPDUSDPaladi 500 1000 -15.30 / -14.89 USD per 100 oz 0.01 20.00 oz Đòn bẩy tài khoản
  XPTUSDBạch Kim 300 600 -12.94 / -1.07 USD per 100 oz 0.01 10.00 oz Đòn bẩy tài khoản
  Synthetic
  Những dụng cụ synthetic được tạo theo công nghệ PCI (Dụng cụ tổng hợp cá nhân).
  Xem tạiHướng dẫn làm việc với thư viện PCI.
  Dụng cụ
  Tên gọi
  Cấu trúc
  Spread cố định tính bằng điểm
  Kích thước 1 điểm
  Khối lượng tối thiểu
  Biểu đồ
  Tải về
  &XAGAUDBạc đối với AUD
  XAG
  AUD
  632 0.001 500.00 Tải về
  &XAGJPYBạc đối với yên Nhật
  XAG
  JPY
  571 0.0001 500.00 Tải về
  &XAGMXNBạc đối với MXN
  XAG
  MXN
  741 0.001 500.00 Tải về
  &XAUAUDVàng đối với AUD
  XAU
  AUD
  80 0.01 10.00 Tải về
  &XAUCNHVàng đối với Tệ
  XAU
  CNH
  460 0.01 10.00 Tải về
  &XAUJPYVàng đối với yên Nhật
  XAU
  JPY
  71 0.01 10.00 Tải về
  &XAURUBVàng đối với rub
  XAU
  RUB
  18 0.1 10.00 Tải về
  Bạn có thể biết kết quả giao dịch và margin cùng với May tính Lãi/lỗ и Máy tính Margin. Ngày thống kê tài chính của công ty phát hành cổ phiếu có thể xem tại Ngày thống kê tài chính.