Trang web này được vận hành bởi IFCMARKETS. CORP. (BVI FSC)
 

Giao Dịch Kim Loại Quý


Công cụ trong nhóm Kim loại quý, đặc biệt là vàng, luôn luôn có cái trạng thái như một tài sản an toàn trong thời kỳ khủng hoảng và biến động mạnh trên thị trường.

Vàng và bạc là tài sản thanh khoản cao và là một phương tiện bảo vệ chống lạm phát trong thời gian đầu tư lâu dài. Kim loại quý được báo giá bằng USD và Euro.

Tìm dụng cụ, tên hoặc loại

Xin lỗi, kết quả tìm kiếm của bạn đã không được tìm thấy

Bạn hãy chọn sàn giao dịch và loại tài khoản

Standard-Fixed
Standard-Floating
Beginner-Fixed
Beginner-Floating
Demo-Fixed
Demo-Floating
Standard-Fixed
Micro-Fixed
Demo-Fixed
Standard-Floating
Micro-Floating
Demo-Floating
Dụng cụ Tên gọi Spread cố định tính bằng điểm Khoảng cách lệnh tính bằng điểm Swap
(Mua/Bán)
Oct
17
Biên độ thay đổi tỷ giá thấp nhất Khối lượng tối thiểu Margin theo %
XAGEURBạc 45 90 -2.14 / -2.95 EUR per 5000 oz 0.001 500.00 oz Đòn bẩy tài khoản
XAGUSDBạc 45 90 -8.08 / 1.97 USD per 5000 oz 0.001 500.00 oz Đòn bẩy tài khoản
XAUEURVàng 45 90 -3.00 / -5.24 EUR per 100 oz 0.01 10.00 oz Đòn bẩy tài khoản
XAUUSDVàng 45 90 -12.50 / 3.30 USD per 100 oz 0.01 10.00 oz Đòn bẩy tài khoản
XPDUSDPaladi 500 1000 -11.05 / -11.53 USD per 100 oz 0.01 20.00 oz Đòn bẩy tài khoản
XPTUSDBạch Kim 300 600 -13.07 / -1.51 USD per 100 oz 0.01 10.00 oz Đòn bẩy tài khoản
Synthetic
Những dụng cụ synthetic được tạo theo công nghệ PCI (Dụng cụ tổng hợp cá nhân).
Xem tạiHướng dẫn làm việc với thư viện PCI.
Dụng cụ Tên gọi Cấu trúc Spread cố định tính bằng điểm Kích thước 1 điểm Khối lượng tối thiểu Biểu đồ Tải về
&XAGAUDBạc đối với AUD
XAG
AUD
632 0.001 500.00 Tải về
&XAGJPYBạc đối với yên Nhật
XAG
JPY
571 0.0001 679.86 Tải về
&XAGMXNBạc đối với MXN
XAG
MXN
741 0.001 679.94 Tải về
&XAUAUDVàng đối với AUD
XAU
AUD
80 0.01 10.00 Tải về
&XAUCNHVàng đối với Tệ
XAU
CNH
460 0.01 10.00 Tải về
&XAUJPYVàng đối với yên Nhật
XAU
JPY
71 0.01 10.00 Tải về
&XAURUBVàng đối với rub
XAU
RUB
18 0.1 10.00 Tải vềBạn có thể biết kết quả giao dịch và margin cùng với May tính Lãi/lỗ и Máy tính Margin.

Giao dịch cùng IFC Markets