Trang web này được vận hành bởi IFCMARKETS. CORP. (BVI FSC)
 

Dụng cụ vàng


Nhóm này bao gồm các công cụ độc đáo, trong đó tài sản cơ bản vàng được báo giá bằng đơn vị bạc, dấu và chỉ số S&P 500.

Báo giá «công cụ vàng» cho thấy số lượng ounce bạc, hợp đồng dầu, hoặc hợp đồng chỉ số, mà cần thiết để được trao đổi cho một ounce vàng. Kết quả giao dịch là tài sản sẽ được đổi thành ngoại tệ cơ bản.

Đối với «công cụ vàng» có nguyên tắc cho vay không lãi suất các tài sản không phải là ngoại tệ - do vậy mức Swap bằng không cho vị trí dài và ngắn.

Tìm dụng cụ, tên hoặc loại

Xin lỗi, kết quả tìm kiếm của bạn đã không được tìm thấy

Bạn hãy chọn sàn giao dịch và loại tài khoản

Standard-Fixed
Standard-Floating
Beginner-Fixed
Beginner-Floating
Demo-Fixed
Demo-Floating
Standard-Fixed
Micro-Fixed
Demo-Fixed
Standard-Floating
Micro-Floating
Demo-Floating
Dụng cụ Spread cố định tính bằng điểm Khoảng cách lệnh tính bằng điểm Swap
(Mua/Bán)
Oct
17
Biên độ thay đổi tỷ giá thấp nhất Khối lượng tối thiểu Margin theo %
XAUOIL 60 120 -0.32522 / -0.36332 barrels per 100 oz 0.001 5.00 oz Đòn bẩy tài khoản
XAUSnP 5 10 -0.00287 / -0.00324 contract per 100 oz 0.0001 5.00 oz Đòn bẩy tài khoản
XAUXAG 120 240 -0.00697 / -0.03021 oz per 100 oz 0.001 5.00 oz Đòn bẩy tài khoảnBạn có thể biết kết quả giao dịch và margin cùng với May tính Lãi/lỗ и Máy tính Margin.

Giao dịch cùng IFC Markets