IFC Markets Forex Broker

Dụng cụ vàng

Nhóm này bao gồm các công cụ độc đáo, trong đó tài sản cơ bản vàng được báo giá bằng đơn vị bạc, dấu và chỉ số S&P 500.

Báo giá «công cụ vàng» cho thấy số lượng ounce bạc, hợp đồng dầu, hoặc hợp đồng chỉ số, mà cần thiết để được trao đổi cho một ounce vàng. Kết quả giao dịch là tài sản sẽ được đổi thành ngoại tệ cơ bản.

Đối với «công cụ vàng» có nguyên tắc cho vay không lãi suất các tài sản không phải là ngoại tệ - do vậy mức Swap bằng không cho vị trí dài và ngắn.

Tìm dụng cụ, tên hoặc loại

Xin lỗi, kết quả tìm kiếm của bạn đã không được tìm thấy

Bạn hãy chọn sàn giao dịch và loại tài khoản

Standard-Fixed
Standard-Floating
Beginner-Fixed
Beginner-Floating
Demo-Fixed
Demo-Floating
Standard-Fixed
Micro-Fixed
Demo-Fixed
Standard-Floating
Micro-Floating
Demo-Floating
  Bảng thông tin
  Dụng cụ
  Spread cố định tính bằng điểm
  Khoảng cách lệnh tính bằng điểm
  Swap
  (Mua/Bán)
  Feb
  24
  Số
  Khối lượng tối thiểu
  Margin theo %
  XAUOIL 60 120 -0.42658 / -0.48431 barrels per 100 oz 0.001 5.00 oz Đòn bẩy tài khoản
  XAUSnP 5 10 -0.00284 / -0.00337 contract per 100 oz 0.0001 5.00 oz Đòn bẩy tài khoản
  XAUXAG 120 240 0.03473 / -0.01158 oz per 100 oz 0.001 5.00 oz Đòn bẩy tài khoản
  Bạn có thể biết kết quả giao dịch và margin cùng với May tính Lãi/lỗ и Máy tính Margin. Ngày thống kê tài chính của công ty phát hành cổ phiếu có thể xem tại Ngày thống kê tài chính.