Dụng cụ vàng


Nhóm này bao gồm các công cụ độc đáo, trong đó tài sản cơ bản vàng được báo giá bằng đơn vị bạc, dấu và chỉ số S&P 500.

Báo giá «công cụ vàng» cho thấy số lượng ounce bạc, hợp đồng dầu, hoặc hợp đồng chỉ số, mà cần thiết để được trao đổi cho một ounce vàng. Kết quả giao dịch là tài sản sẽ được đổi thành ngoại tệ cơ bản.

Đối với «công cụ vàng» có nguyên tắc cho vay không lãi suất các tài sản không phải là ngoại tệ - do vậy mức Swap bằng không cho vị trí dài và ngắn.

Xin lỗi, kết quả tìm kiếm của bạn đã không được tìm thấy

Bạn hãy chọn sàn giao dịch và loại tài khoản

Standard-Fixed
Standard-Floating
Beginner-Fixed
Beginner-Floating
Demo-Fixed
Demo-Floating
Standard-Fixed
Micro-Fixed
Demo-Fixed
Demo-Floating
  Dụng cụ Spread cố định
  tính bằng điểm
  Khoảng cách lệnh
  tính bằng điểm
  Swap
  (Mua/Bán)

  Biên độ thay
  đổi tỷ giá
  thấp nhất
  Khối lượng tối thiểu Margin theo %
  XAUOIL 60 120 -0.39880 / -0.44191 barrels per 100 oz 0.001 5.00 oz Đòn bẩy tài khoản
  XAUSnP 5 10 -0.00401 / -0.00443 contract per 100 oz 0.0001 5.00 oz Đòn bẩy tài khoản
  XAUXAG 120 240 -0.13030 / -0.15202 oz per 100 oz 0.001 5.00 oz Đòn bẩy tài khoản

  Bạn có thể biết kết quả giao dịch và margin cùng với May tính Lãi/lỗ и Máy tính Margin.

  Giao dịch cùng IFC Markets