CFD future hàng hóa với ngày hết hạn


Dụng cụ nhóm này cho phép đầu tư vào hàng hóa qua future với thanh khoản cao.

Cho mỗi mặt hàng sẽ vài CFD với ngày gần nhất. Sẽ có thêm thông tin về ngày hết hạn và trạng thái hiện tại. Có 3 trạng thái:

 • Giáo dịch – có thể thực hiện giao dịch và đặt lệnh không hạn chế (trong phiên giờ giao dịch).
 • Chỉ có thể đóng – chỉ có thể đóng vị trí mở (thông thường thì trước 2 ngày hết hạn).
 • Đóng cửa – thị trường chưa mở cửa hoặc đã hết hạn hợp đồng. Sau 30 ngày kể ngày hệt hạn hợp đồng thì dụng cụ sẽ xóa ra khỏi danh sách.

Giao dịch CFD này sẽ được thực hiện trong giờ giao dịch future. Ticker của dụng cụ nhóm này bắt đầu tư tên gọi “#F-“.

Xin lỗi, kết quả tìm kiếm của bạn đã không được tìm thấy

Hãy chọn loại tài khoản trên sàn MetaTrader 4

Standard-Fixed
Micro-Fixed
Demo-Fixed
Demo-Floating
Chọn tất cả
 • Loại

   • CATEGORY_CFD_ETF
   • Nông nghiệp
   • Năng lượng
   • Các công cụ vàng
   • Kim loại
   • Synthetic
Dụng cụ Spread cố định
tính bằng điểm
Khoảng cách lệnh
tính bằng điểm
Swap
(Long/Short)
USD cho 1 lot

Biên độ thay
đổi tỷ giá
thấp nhất
lot Margin theo % Bắt đầu giao dịch / Ngày hết hạn Trạng thái
Kim loại
Đồng
#F-HGH8 50 100 - / - USD per 1 lot 0.0001 25000 pounds 2.5 %
25.08.2017
26.02.2018
Đống
#F-HGK8 50 100 -7.24 / -1.97 USD per 1 lot 0.0001 25000 pounds 2.5 %
24.11.2017
26.04.2018
Giao dịch
#F-HGN8 50 100 -7.29 / -1.99 USD per 1 lot 0.0001 25000 pounds Đòn bẩy tài khoản
22.02.2018
27.06.2018
Giao dịch
Năng lượng
Khí ga
#F-NGG8 20 40 - / - USD per 1 lot 0.001 10000 mmBtu 2.5 %
22.11.2017
26.01.2018
Đống
#F-NGH8 20 40 - / - USD per 1 lot 0.001 10000 mmBtu 2.5 %
21.12.2017
23.02.2018
Đống
#F-NGJ8 20 40 - / - USD per 1 lot 0.001 10000 mmBtu 2.5 %
24.01.2018
26.03.2018
Đống
#F-NGK8 20 40 -2.51 / -0.68 USD per 1 lot 0.001 10000 mmBtu Đòn bẩy tài khoản
21.02.2018
25.04.2018
Giao dịch
Dầu Mazut
#F-HOG8 40 80 - / - USD per 1 lot 0.0001 42000 gallons 2.5 %
27.11.2017
30.01.2018
Đống
#F-HOH8 40 80 - / - USD per 1 lot 0.0001 42000 gallons 2.5 %
26.12.2017
27.02.2018
Đống
#F-HOJ8 40 80 - / - USD per 1 lot 0.0001 42000 gallons 2.5 %
26.01.2018
28.03.2018
Đống
#F-HOK8 40 80 -8.05 / -2.20 USD per 1 lot 0.0001 42000 gallons Đòn bẩy tài khoản
23.02.2018
27.04.2018
Giao dịch
Dầu Brent
#F-BRNH8 6 12 - / - USD per 1 lot 0.01 1000 barrels 2.5 %
27.11.2017
30.01.2018
Đống
#F-BRNJ8 6 12 - / - USD per 1 lot 0.01 1000 barrels 2.5 %
22.12.2017
27.02.2018
Đống
#F-BRNK8 6 12 - / - USD per 1 lot 0.01 1000 barrels 2.5 %
26.01.2018
28.03.2018
Đống
#F-BRNM8 6 12 -6.74 / -1.84 USD per 1 lot 0.01 1000 barrels Đòn bẩy tài khoản
23.02.2018
27.04.2018
Giao dịch
Dầu WTI
#F-CLH8 6 12 - / - USD per 1 lot 0.01 1000 barrels 2.5 %
14.12.2017
16.02.2018
Đống
#F-CLJ8 6 12 - / - USD per 1 lot 0.01 1000 barrels 2.5 %
17.01.2018
19.03.2018
Đống
#F-CLK8 6 12 - / - USD per 1 lot 0.01 1000 barrels Đòn bẩy tài khoản
14.02.2018
19.04.2018
Đống
Nông nghiệp
Đường
#F-SBH8 6 12 - / - USD per 1 lot 0.01 1120 x 100 pounds 2.5 %
27.06.2017
27.02.2018
Đống
#F-SBK8 6 12 -2.41 / -0.66 USD per 1 lot 0.01 1120 x 100 pounds 2.5 %
26.09.2017
27.04.2018
Giao dịch
#F-SBN8 6 12 -2.45 / -0.67 USD per 1 lot 0.01 1120 x 100 pounds Đòn bẩy tài khoản
23.02.2018
28.06.2018
Giao dịch
Cacao
#F-CCH8 10 20 - / - USD per 1 lot 1 10 metric tons 2.5 %
14.08.2017
13.02.2018
Đống
#F-CCK8 10 20 - / - USD per 1 lot 1 10 metric tons 2.5 %
13.11.2017
13.04.2018
Đống
#F-CCN8 10 20 -5.13 / -1.40 USD per 1 lot 1 10 metric tons Đòn bẩy tài khoản
09.02.2018
14.06.2018
Giao dịch
Cà phê Arabica
#F-KCH8 50 100 - / - USD per 1 lot 0.01 375 x 100 pounds 2.5 %
17.07.2017
16.02.2018
Đống
#F-KCK8 50 100 - / - USD per 1 lot 0.01 375 x 100 pounds 2.5 %
16.11.2017
18.04.2018
Đống
#F-KCN8 50 100 -8.05 / -2.20 USD per 1 lot 0.01 375 x 100 pounds Đòn bẩy tài khoản
13.02.2018
19.06.2018
Giao dịch
Đậu
#F-QBSH8 20 40 - / - USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
25.10.2017
26.02.2018
Đống
#F-QBSK8 20 40 -9.55 / -2.60 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
22.12.2017
26.04.2018
Giao dịch
#F-QBSN8 20 40 -9.65 / -2.63 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels Đòn bẩy tài khoản
22.02.2018
27.06.2018
Giao dịch
Bột đậu
#F-ZMH8 80 160 - / - USD per 1 lot 0.01 100 short tonss 2.5 %
24.11.2017
26.02.2018
Đống
#F-ZMK8 80 160 -6.90 / -1.88 USD per 1 lot 0.01 100 short tonss 2.5 %
22.12.2017
26.04.2018
Giao dịch
#F-ZMN8 80 160 -6.99 / -1.91 USD per 1 lot 0.01 100 short tonss Đòn bẩy tài khoản
22.02.2018
27.06.2018
Giao dịch
Lúa mì
#F-ZWH8 20 40 - / - USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
25.08.2017
26.02.2018
Đống
#F-ZWK8 20 40 -4.36 / -1.19 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
24.11.2017
26.04.2018
Giao dịch
#F-ZWN8 20 40 -4.48 / -1.22 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels Đòn bẩy tài khoản
22.02.2018
27.06.2018
Giao dịch
Nước cam
#F-JOH8 40 80 - / - USD per 1 lot 0.01 150 x 100 pounds 2.5 %
26.10.2017
27.02.2018
Đống
#F-JOK8 40 80 -3.98 / -1.09 USD per 1 lot 0.01 150 x 100 pounds 2.5 %
26.12.2017
27.04.2018
Giao dịch
#F-JON8 40 80 -3.98 / -1.08 USD per 1 lot 0.01 150 x 100 pounds Đòn bẩy tài khoản
23.02.2018
28.06.2018
Giao dịch
Yến mạch
#F-ZOH8 30 60 - / - USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
25.08.2017
26.02.2018
Đống
#F-ZOK8 30 60 -2.16 / -0.59 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
24.11.2017
26.04.2018
Giao dịch
#F-ZON8 30 60 -2.19 / -0.60 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels Đòn bẩy tài khoản
22.02.2018
27.06.2018
Giao dịch
Ngô
#F-ZCH8 10 20 - / - USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
25.08.2017
26.02.2018
Đống
#F-ZCK8 10 20 -3.51 / -0.96 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
24.11.2017
26.04.2018
Giao dịch
#F-ZCN8 10 20 -3.59 / -0.98 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels Đòn bẩy tài khoản
22.02.2018
27.06.2018
Giao dịch
Gia súc sống
#F-LEG8 200 400 - / - USD per 1 lot 0.001 400 x 100 pounds 2.5 %
03.10.2017
01.02.2018
Đống
#F-LEJ8 200 400 - / - USD per 1 lot 0.001 400 x 100 pounds 2.5 %
28.11.2017
05.04.2018
Đống
#F-LEM8 200 400 -7.72 / -2.11 USD per 1 lot 0.001 400 x 100 pounds Đòn bẩy tài khoản
30.01.2018
31.05.2018
Giao dịch
Gia súc để vỗ béo
#F-GFH8 200 400 - / - USD per 1 lot 0.001 500 x 100 pounds 2.5 %
13.11.2017
28.03.2018
Đống
#F-GFJ8 200 400 -12.72 / -3.47 USD per 1 lot 0.001 500 x 100 pounds 2.5 %
22.01.2018
25.04.2018
Giao dịch
Cotton
#F-CTH8 30 60 - / - USD per 1 lot 0.01 500 x 100 pounds 2.5 %
20.06.2017
20.02.2018
Đống
#F-CTK8 30 60 - / - USD per 1 lot 0.01 500 x 100 pounds 2.5 %
17.11.2017
20.04.2018
Đống
#F-CTN8 30 60 -7.57 / -2.07 USD per 1 lot 0.01 500 x 100 pounds Đòn bẩy tài khoản
15.02.2018
21.06.2018
Giao dịch
Gạo chưa qua chế biến
#F-ZRH8 100 200 - / - USD per 1 lot 0.001 2000 cwt 2.5 %
25.10.2017
26.02.2018
Đống
#F-ZRK8 100 200 -4.83 / -1.32 USD per 1 lot 0.001 2000 cwt 2.5 %
22.12.2017
26.04.2018
Giao dịch
#F-ZRN8 100 200 -4.83 / -1.32 USD per 1 lot 0.001 2000 cwt Đòn bẩy tài khoản
22.02.2018
27.06.2018
Giao dịch
nạc lợn (Lean Hog)
#F-HEG8 100 200 - / - USD per 1 lot 0.001 400 x 100 pounds 2.5 %
09.10.2017
12.02.2018
Đống
#F-HEJ8 100 200 - / - USD per 1 lot 0.001 400 x 100 pounds 2.5 %
08.12.2017
11.04.2018
Đống
#F-HEK8 100 200 -5.12 / -1.40 USD per 1 lot 0.001 400 x 100 pounds Đòn bẩy tài khoản
08.02.2018
10.05.2018
Giao dịch
Cà phê Robusta
#F-RCH8 6 12 - / - USD per 1 lot 1 10 metric tons 2.5 %
26.10.2017
27.02.2018
Đống
#F-RCK8 6 12 -3.18 / -0.87 USD per 1 lot 1 10 metric tons 2.5 %
26.12.2017
27.04.2018
Giao dịch
#F-RCN8 6 12 -3.25 / -0.89 USD per 1 lot 1 10 metric tons Đòn bẩy tài khoản
23.02.2018
28.06.2018
Giao dịch

Bạn có thể biết kết quả giao dịch và margin cùng với May tính Lãi/lỗ и Máy tính Margin.

Giao dịch cùng IFC Markets