CFD Crypto Futures

Dụng cụ nhóm này cho phép đầu từ vào ngoại tệ crypto qua future hàng hoá Chicago (CME).

Ngoại tệ crypto Bitcoin là cfd future gần nhất. Mỗi CFD có thông tin ngày bắt đàu giao dịch , ngày kết thúc và trang thái hiện giờ. Có 3 giá trị:

  • Giao dịch - có thể giao dịch và đặt lệnh không có hạn chế (trong giờ giao dịch).
  • Chỉ đóng – Chỉ đống vị trí (được đặt thông thường trước 2 gngày kết thúc giao dịch).
  • Đóng – giao dịch chưa mở hoặc đã quá hạn. Sau 42 giờ kết thúc giao dịch thì CFD future sẽ được xoá khỏi nhóm dụng cụ.

Giao dịch CFD được thực hiện trong giờ giao dịch future. Ngày kết thúc CFD được đặt giựa trên thanh khoản của future và ngày đặt hàng sau khi hết kỳ hạn future. Mã dụng cụ nhóm này bắt đầu từ “#F-“.

Tìm dụng cụ, tên hoặc loại

Xin lỗi, kết quả tìm kiếm của bạn đã không được tìm thấy

Hãy chọn loại tài khoản trên sàn MetaTrader 4 hoặc MetaTrader 5

Standard-Fixed
Micro-Fixed
Demo-Fixed
Standard-Floating
Micro-Floating
Demo-Floating
  • Cryptocurrency

    • Bitcoin
Dụng cụ Spread cố định tính bằng điểm Khoảng cách lệnh tính bằng điểm Swap tính bằng điểm (Mua/Bán)
Nov
17
Biên độ thay đổi tỷ giá thấp nhất lot Margin theo % Bắt đầu giao dịch / Ngày hết hạn Trạng thái
Bitcoin/Bitcoin
#F-BTCV8 50 100 -3.41 / -0.25 1 5 BTC Đòn bẩy tài khoản
25.09.2018
25.10.2018
Đống
#F-BTCX8 50 100 -3.04 / -0.11 1 5 BTC Đòn bẩy tài khoản
23.10.2018
29.11.2018
Giao dịch
#F-BTCZ8 50 100 -3.27 / -0.37 1 5 BTC Đòn bẩy tài khoản
27.11.2018
27.12.2018
Đống

Giao dịch cùng IFC Markets