CFDs on Crypto Futures


Xin lỗi, kết quả tìm kiếm của bạn đã không được tìm thấy

Hãy chọn loại tài khoản trên sàn MetaTrader 4

Standard-Fixed
Micro-Fixed
Demo-Fixed
Demo-Floating
Chọn tất cả
  • CATEGORY_CRYPTOCURRENCY_GROUP

    • CATEGORY_CRYPTOCURRENCY_GROUP_BT
Dụng cụ Spread
tính bằng điểm
Khoảng cách lệnh
tính bằng điểm
Swap tính bằng điểm
(Mua/Bán)

Biên độ thay
đổi tỷ giá
thấp nhất
lot Margin theo % Bắt đầu giao dịch / Ngày hết hạn Trạng thái
CATEGORY_CRYPTOCURRENCY_GROUP
CATEGORY_CRYPTOCURRENCY_GROUP_BT
#F-BTCG8 50 100 - / - 1 5 BTC 50 %
25.12.2017
22.02.2018
Đống
#F-BTCH8 50 100 - / - 1 5 BTC 50 %
20.02.2018
28.03.2018
Giao dịchGiao dịch cùng IFC Markets