Giao Dịch Hàng Hóa CFD

Dụng cụ nhóm này cho phép đầu tư vào giá hàng hóa.

Ví dụ, dụng cụ tài chính OIL được tính liên tục, không ngày hết hạn, dựa trên giá gần nhất của 2 future dầu loại Light Sweet Crude Oil theo công thức:

OIL = F1 * T1 / T + F2 * ( T - T1 ) / T, trong đó:

F1, F2 – là tỷ giá future gần nhất và trước đó;
T — khoảng cách thời gian giữa ngày hết hạn của 2 future (30 ngày cho OIL);
T1 – khoảng thời gian (ngày) còn lại cho đến ngày hết hạn future F1.

Giao dịch CFD được thực hiện trong giờ giao dịch future. Khi đến ngày hết hạn của future gần nhất thì sẽ tự động chuyển sang giá của future tiếp theo, hoàn toàn không bị Gap và nhảy giá. Giao động tỷ giá CFD không kỳ hạn đi về xu hướng future tiếp theo theo công thức phép tính, được cân bằng giá bởi chuyển vị trí sang ngày sau (rollover, SWAP).

Như vậy, tất cả các dụng cụ của nhóm có tên bắt đầu bằng "#C-" - được giao dịch liên tục, không bị ngắt quãng, không kì hạn.

Chi tiết về cách tích có thể xem trên trang Cách tính CFD hàng hóa không kì hạn.

Tìm dụng cụ, tên hoặc loại

Xin lỗi, kết quả tìm kiếm của bạn đã không được tìm thấy

Bạn hãy chọn sàn giao dịch và loại tài khoản

Standard-Fixed
Standard-Floating
Beginner-Fixed
Beginner-Floating
Demo-Fixed
Demo-Floating
Standard-Fixed
Micro-Fixed
Demo-Fixed
Standard-Floating
Micro-Floating
Demo-Floating
 • Loại

  • Nông nghiệp
  • Năng lượng
  • Các công cụ vàng
  • Kim loại
  • Synthetic
Bảng thông tin
Bạn có thể biết kết quả giao dịch và margin cùng với May tính Lãi/lỗ и Máy tính Margin. Ngày thống kê tài chính của công ty phát hành cổ phiếu có thể xem tại Ngày thống kê tài chính.