CFD ETF


Trong nhóm này là các CFD cổ phiếu của các quỹ đầu tư tài chính (ETF), chúng được giao dịch trên sàn chứng khoán New York (NYSE).

Phí giao dịch là 0.02 USD mỗi cổ phiếu (tối thiểu 1 USD). Thu phí khi mở và đóng vị trí.

Điều chỉnh cổ tức CFD ETF bằng cổ tức cổ phiếu ETF. Người giữ vị trí mua CFD nhận điều chỉnh cổ tức, còn tài khoản người giữ vị trí bán bị trừ tiền điều chỉnh cổ tức.

Xin lỗi, kết quả tìm kiếm của bạn đã không được tìm thấy

Bạn hãy chọn sàn giao dịch và loại tài khoản

Standard-Fixed
Standard-Floating
Beginner-Fixed
Beginner-Floating
Demo-Fixed
Demo-Floating
Standard-Fixed
Micro-Fixed
Demo-Fixed
Demo-Floating
Dụng cụ Công ty Spread cố định
tính bằng điểm
Khoảng cách lệnh
tính bằng điểm
Swap tính bằng điểm
(Mua/Bán)

Cổ tức
điều chỉnh
Khối lượng tối thiểu Margin theo % Ngày tính
điều chỉnh
#ETF-GLDSPDR Gold Trust (ETF) 5 10 -1.88224 / -0.49719 USD per 100 #ETF-GLD 1.00 #ETF-GLD 20 %
#ETF-IYRISHARES U.S. REAL ESTATE ETF 3 6 -1.11374 / -0.29419 USD per 100 #ETF-IYR 0.5255 USD 1.00 #ETF-IYR 20 % 22.03.2018
#ETF-SPYSPDR S&P 500 ETF TRUST 10 20 -3.98074 / -1.05152 USD per 100 #ETF-SPY 0.9323 USD 1.00 #ETF-SPY 10 % 16.03.2018
#ETF-TLTISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF 5 10 -1.77108 / -0.46783 USD per 100 #ETF-TLT 0.2214 USD 1.00 #ETF-TLT 10 % 02.04.2018

Bạn có thể biết kết quả giao dịch và margin cùng với May tính Lãi/lỗ и Máy tính Margin.

Giao dịch cùng IFC Markets