Trang web này được vận hành bởi IFCMARKETS. CORP. (BVI FSC)
 

CFD ETF


Trong nhóm này là các CFD cổ phiếu của các quỹ đầu tư tài chính (ETF), chúng được giao dịch trên sàn chứng khoán New York (NYSE).

Phí giao dịch là 0.02 USD mỗi cổ phiếu (tối thiểu 1 USD). Thu phí khi mở và đóng vị trí.

Điều chỉnh cổ tức CFD ETF bằng cổ tức cổ phiếu ETF. Người giữ vị trí mua CFD nhận điều chỉnh cổ tức, còn tài khoản người giữ vị trí bán bị trừ tiền điều chỉnh cổ tức. Khi tính điều chỉnh dương thì sẽ trừ phi 15% thuế.

Tìm dụng cụ, tên hoặc loại

Xin lỗi, kết quả tìm kiếm của bạn đã không được tìm thấy

Bạn hãy chọn sàn giao dịch và loại tài khoản

Standard-Fixed
Standard-Floating
Beginner-Fixed
Beginner-Floating
Demo-Fixed
Demo-Floating
Standard-Fixed
Micro-Fixed
Demo-Fixed
Standard-Floating
Micro-Floating
Demo-Floating
Dụng cụ Công ty Spread cố định tính bằng điểm Khoảng cách lệnh tính bằng điểm Swap tính bằng điểm (Mua/Bán)
Oct
17
Cổ tức điều chỉnh Khối lượng tối thiểu Margin theo % Ngày tính điều chỉnh
#ETF-GLDSPDR Gold Trust (ETF) 5 10 -1.89144 / -0.26744 USD per 100 #ETF-GLD --- 1.00 #ETF-GLD 20 %
#ETF-IYRISHARES U.S. REAL ESTATE ETF 4 8 -1.23857 / -0.17513 USD per 100 #ETF-IYR 0.782 USD 1.00 #ETF-IYR 20 % 26.09.2018
#ETF-SPYSPDR S&P 500 ETF TRUST 10 20 -4.47424 / -0.63264 USD per 100 #ETF-SPY 1.3226 USD 1.00 #ETF-SPY 10 % 21.09.2018
#ETF-TLTISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF 5 10 -1.86568 / -0.26380 USD per 100 #ETF-TLT 0.2609 USD 1.00 #ETF-TLT 10 % 01.10.2018Bạn có thể biết kết quả giao dịch và margin cùng với May tính Lãi/lỗ и Máy tính Margin.

Giao dịch cùng IFC Markets