IFC Markets Forex Broker

CFD ETF

Trong nhóm này là các CFD cổ phiếu của các quỹ đầu tư tài chính (ETF), chúng được giao dịch trên sàn chứng khoán New York (NYSE).

Phí giao dịch là 0.02 USD mỗi cổ phiếu (tối thiểu 1 USD). Thu phí khi mở và đóng vị trí.

Điều chỉnh cổ tức CFD ETF bằng cổ tức cổ phiếu ETF. Người giữ vị trí mua CFD nhận điều chỉnh cổ tức, còn tài khoản người giữ vị trí bán bị trừ tiền điều chỉnh cổ tức. Khi tính điều chỉnh dương thì sẽ trừ phi 15% thuế.

Tìm dụng cụ, tên hoặc loại

Xin lỗi, kết quả tìm kiếm của bạn đã không được tìm thấy

Bạn hãy chọn sàn giao dịch và loại tài khoản

Standard-Fixed
Standard-Floating
Beginner-Fixed
Beginner-Floating
Demo-Fixed
Demo-Floating
Standard-Fixed
Micro-Fixed
Demo-Fixed
Standard-Floating
Micro-Floating
Demo-Floating
Dụng cụ
Công ty
Spread, pip
Khoảng cách lệnh tính bằng điểm
Swap tính bằng điểm (Mua/Bán)
Dec
19
Cổ tức điều chỉnh
Khối lượng tối thiểu
Margin theo %
Ngày tính điều chỉnh
#ETF-GLDSPDR Gold Trust (ETF) 5 10 -1.87937 / -0.27830 USD per 100 #ETF-GLD --- 1.00 #ETF-GLD 20 %
#ETF-IYRISHARES U.S. REAL ESTATE ETF 4 8 -1.22629 / -0.18159 USD per 100 #ETF-IYR 0.4722 USD 1.00 #ETF-IYR 20 % 17.12.2018
#ETF-SPYSPDR S&P 500 ETF TRUST 10 20 -4.07157 / -0.60293 USD per 100 #ETF-SPY 1.3226 USD 1.00 #ETF-SPY 10 % 21.09.2018
#ETF-TLTISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF 5 10 -1.89560 / -0.28071 USD per 100 #ETF-TLT 0.2819 USD 1.00 #ETF-TLT 10 % 18.12.2018
Bạn có thể biết kết quả giao dịch và margin cùng với May tính Lãi/lỗ и Máy tính Margin. Ngày thống kê tài chính của công ty phát hành cổ phiếu có thể xem tại Ngày thống kê tài chính.