Trang web này được vận hành bởi IFCMARKETS. CORP. (BVI FSC)
 

Điều kiện Tài khoản Giao dịch VIP


ĐIỀU KIỆN ĐẶC BIỆTCHO KHÁCH HÀNG ĐẶC BIỆT
Điều kiện VIP đươc tự động gán vào tài khoản nếu số tiền ban đầu bằng hoặc hơn
50 000 USD / 50 000 EUR / 5 000 000 JPY
Chỉ dùng chữ La tinh và số

Lợi thế của VIP

Nhân viên quản lý tài khoản cá nhân
Người nhân viên quản lý cá nhân sẽ hỗ trợ bạn với mọi nhu cầu

Điều kiện giao dịch tiện lợi
Đàm phán với người quản lý

Kết nối miễn phí đến Virtual Server - VPS
Cho phép chạy phần mềm chiến lược giao dịch tự động 24/7

Dụng cụ cá nhân
Dùng để phân tích danh mục của bạn theo với phướng pháp GeWorko

0 phí nạp và rút tiền
Hoàn lại phí chuyển tiền

Ứng trước tiền vào tài khoản giao dịch cho đến $10К
để đản bảo vị trí đã mở, chỉ cần có phiếu chuyển tiền ngân hàng