Giờ giao dịch Forex và CFD (chứng khoán, chỉ số, hàng hóa, vàng)


Thời gian các phiên giao dịch trên Forex và trong giao dịch cFD trong phần lớn trường hợp trùng với thời gian làm việc của các sàn giao dịch hàng đầu thế giới – sàn London, New York, Hồng Koong, Tokyo và các sàn chứng khoán khác. Các sàn giao dịch được đặt tại các điểm khác nhau trên địa cầu với múi giờ khác nhau, nên việc theo dõi thời gian phiên giao dịch các dụng cụ khác nhau trở nên khó khăn. Với các cặp ngoại tệ thì tình hình đơn giản hơn, vì giao dịch với chúng chỉ bị đóng vào 2 ngày cuối tuần. Bảng dưới cho biết thời gian các phiên giao dịch Forex và trong giao dịch CFD theo các loại dụng cụ giao dịch. Cần nhớ rằng, thời gian của các máy chủ được tính là giờ chuẩn Trung Âu (Central European Standard Time CET). Để tính giờ giao dịch địa phương cho từng nhóm dụng cụ, bạn chọn thời gian địa phương và ngày trong tuần.

Thông tin về thời gian các phiên giao dịch Forex và giao dịch CFD giúp đỡ các trader giao dịch trực tuyến từ bất kì đâu trên thế giới tại một thời điểm cụ thể. Điều này rất quan trọng, vì trader có thể tham gia giao dịch trực tuyến vào thời điểm sôi động nhất, sử dụng tất cả các thế mạnh của thị trường.

Bảng dưới cho biết thời gian các phiên giao dịch Forex và giao dịch CFD cho các nhóm dụng cụ khác nhau, các thông tin này được cập nhật cùng với sự xuất hiện của các dụng cụ mới. Trong trường hợp phiên giao dịch thay đổi vì lí do đặc biệt nào đó, công ty sẽ thông báo tại mụcTin tức công ty.

Dụng cụ giao dịchGiờ giao dịch (CET)Vùng giờ giao dịch địa phương (Thứ 6)
Forex Thứ 2 00:00 — Thứ 6 22:00 00:00 — 22:00
EURRUB, USDRUBThứ 2 — Thứ 6 (09:00 — 18:00) 09:00 — 18:00
Kim loại quýThứ 2 — Thứ 6 (00:00 — 23:00)00:00 — 23:00
CFD chứng khoán: chứng khoán TSE (Nhật Bản) / #T-... Thứ 2 — Thứ 6 (02:00 — 04:30, 05:30 — 08:00)02:00 — 04:30, 05:30 — 08:00
CFD cổ phiếu: thị trường NYSE, NASDAQ (Mỹ) / #S-... Thứ 2 — Thứ 6 (15:30 — 22:00)15:30 — 22:00
CFD cổ phiếu: thị trường LSE (IOB) (Anh Quốc) / #R-... Thứ 2 — Thứ 6 (09:00 — 16:30)09:00 — 16:30
CFD cổ phiếu: thị trường LSE (Anh Quốc) / #L-... Thứ 2 — Thứ 6 (09:00 — 17:30)09:00 — 17:30
CFD cổ phiếu: chứng khoán HKEx (Hồng Kong) / #H-... Thứ 2 — Thứ 6 (03:30 — 06:00, 07:00 — 10:00)03:30 — 06:00, 07:00 — 10:00
CFD cổ phiếu: chứng khoán Xetra (Đức) / #D-... Thứ 2 — Thứ 6 (09:00 — 17:30)09:00 — 17:30
CFD cổ phiếu: chứng khoán ASX (Úc) / #A-... Thứ 2 — Thứ 6 (02:00 — 08:00)02:00 — 08:00
CFD với ETFThứ 2 — Thứ 6 (15:30 — 22:00) 15:30 — 22:00
CFD chỉ số index
AU200Thứ 2 — Thứ 6 (02:00 — 08:25, 09:15 — 21:00) 02:00 — 08:25, 09:15 — 21:00
FR40Thứ 2 — Thứ 6 (08:00 — 21:55) 08:00 — 21:55
DE30Thứ 2 — Thứ 6 (08:00 — 22:00) 08:00 — 22:00
EU50Thứ 2 — Thứ 6 (08:00 — 22:00) 08:00 — 22:00
GB100Thứ 2 — Thứ 6 (09:00 — 22:00) 09:00 — 22:00
HK50Thứ 2 — Thứ 6 (03:15 — 06:00, 07:00 — 10:10, 11:00 — 17:40) 03:15 — 06:00, 07:00 — 10:10, 11:00 — 17:40
NIKKEIThứ 2 — Thứ 6 (02:00 — 17:30),
Thứ 5 (02:00 — 17:30)
02:00 — 17:30
DJIThứ 2 — Thứ 6 (02:00 — 22:00) 02:00 — 22:00
Nd100Thứ 2 — Thứ 6 (02:00 — 22:00) 02:00 — 22:00
SP500Thứ 2 — Thứ 6 (02:00 — 22:00) 02:00 — 22:00
USDIDXThứ 2 00:00 — Thứ 6 22:00 00:00 — 22:00
CFD hàng hóa không kỳ hạn
#C-SUGARThứ 2 — Thứ 6 (09:30 — 19:00) 09:30 — 19:00
#C-ROBUSTAThứ 2 — Thứ 6 (10:00 — 18:30) 10:00 — 18:30
#C-COCOAThứ 2 — Thứ 6 (10:45 — 19:30) 10:45 — 19:30
#C-COFFEEThứ 2 — Thứ 6 (11:15 — 19:30) 11:15 — 19:30
#C-ORANGEThứ 2 — Thứ 6 (14:00 — 20:00) 14:00 — 20:00
#C-FCATTLEThứ 2 — Thứ 6 (15:30 — 20:05) 15:30 — 20:05
#C-LCATTLEThứ 2 — Thứ 6 (15:30 — 20:05) 15:30 — 20:05
#C-LHOGThứ 2 — Thứ 6 (15:30 — 20:05) 15:30 — 20:05
#C-COPPERThứ 2 — Thứ 6 (00:00 — 23:00) 00:00 — 23:00
#C-HEATOILThứ 2 — Thứ 6 (00:00 — 23:00) 00:00 — 23:00
#C-NATGASThứ 2 — Thứ 6 (00:00 — 23:00) 00:00 — 23:00
OILThứ 2 — Thứ 6 (00:00 — 23:00) 00:00 — 23:00
#C-CORNThứ 2 — Thứ 6 (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#C-OATSThứ 2 — Thứ 6 (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#C-RICEThứ 2 — Thứ 6 (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#C-SOYBThứ 2 — Thứ 6 (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#C-SOYBMThứ 2 — Thứ 6 (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#C-WHEATThứ 2 — Thứ 6 (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#C-BRENTThứ 2 — Thứ 5 (02:00 — 24:00),
Thứ 6 (02:00 — 23:00)
02:00 — 23:00
#C-COTTONThứ 2 — Thứ 6 (03:00 — 20:20) 03:00 — 20:20
Công cụ vàng
XAUOILThứ 2 — Thứ 5 (00:00 — 23:00),
Thứ 6 (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00
XAUXAGThứ 2 — Thứ 5 (00:00 — 23:00),
Thứ 6 (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00
XAUSnPThứ 2 — Thứ 6 (02:00 — 22:00) 02:00 — 22:00
CFD Future hàng hóa
#F-BR...Thứ 2 — Thứ 5 (02:00 — 24:00),
Thứ 6 (02:00 — 23:00)
02:00 — 23:00
#F-CC...Thứ 2 — Thứ 6 (10:45 — 19:30) 10:45 — 19:30
#F-CL...Thứ 2 — Thứ 5 (00:00 — 23:00),
Thứ 6 (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00
#F-CT...Thứ 2 — Thứ 6 (03:00 — 20:20) 03:00 — 20:20
#F-GF...Thứ 2 — Thứ 6 (15:30 — 20:05) 15:30 — 20:05
#F-HE...Thứ 2 — Thứ 6 (15:30 — 20:05) 15:30 — 20:05
#F-HG...Thứ 2 — Thứ 6 (00:00 — 23:00) 00:00 — 23:00
#F-HO...Thứ 2 — Thứ 6 (00:00 — 23:00) 00:00 — 23:00
#F-JO...Thứ 2 — Thứ 6 (14:00 — 20:00) 14:00 — 20:00
#F-KC...Thứ 2 — Thứ 6 (11:15 — 19:30) 11:15 — 19:30
#F-LE...Thứ 2 — Thứ 6 (15:30 — 20:05) 15:30 — 20:05
#F-NG...Thứ 2 — Thứ 6 (00:00 — 23:00) 00:00 — 23:00
#F-QB...Thứ 2 — Thứ 6 (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#F-RC...
#F-SB...Thứ 2 — Thứ 6 (09:30 — 19:00) 09:30 — 19:00
#F-ZC...Thứ 2 — Thứ 6 (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#F-ZM...Thứ 2 — Thứ 6 (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#F-ZO...Thứ 2 — Thứ 6 (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#F-ZR...Thứ 2 — Thứ 6 (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#F-ZW...Thứ 2 — Thứ 6 (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20

Trở lại trang đầu

Gọi