Giao Dịch Kim Loại Quý


Công cụ trong nhóm Kim loại quý, đặc biệt là vàng, luôn luôn có cái trạng thái như một tài sản an toàn trong thời kỳ khủng hoảng và biến động mạnh trên thị trường.

Vàng và bạc là tài sản thanh khoản cao và là một phương tiện bảo vệ chống lạm phát trong thời gian đầu tư lâu dài. Kim loại quý được báo giá bằng USD và Euro.

Xin lỗi, kết quả tìm kiếm của bạn đã không được tìm thấy
Bạn hãy chọn sàn giao dịch và loại tài khoản
Standard-Fixed
Beginner-Fixed
Demo-Fixed
Demo-Floating
Standard-Fixed
Micro-Fixed
Demo-Fixed
Demo-Floating
  Dụng cụ Tên gọi Spread
  tính bằng điểm
  Khoảng cách lệnh
  tính bằng điểm
  Swap
  (Mua/Bán)

  Biên độ thay
  đổi tỷ giá
  thấp nhất
  Khối lượng tối thiểu Margin theo %
  XAGEURBạc 45 90 -7.13 / -2.76 EUR per 5000 oz 0.001 500.00 oz Đòn bẩy tài khoản
  XAGUSDBạc 45 90 -9.07 / 0.40 USD per 5000 oz 0.001 500.00 oz Đòn bẩy tài khoản
  XAUEURVàng 45 90 -2.77 / -5.35 EUR per 100 oz 0.01 10.00 oz Đòn bẩy tài khoản
  XAUUSDVàng 45 90 -10.79 / 0.64 USD per 100 oz 0.01 10.00 oz Đòn bẩy tài khoản
  XPDUSDPaladi 300 600 -8.11 / -13.09 USD per 100 oz 0.01 20.00 oz Đòn bẩy tài khoản
  XPTUSDBạch Kim 300 600 -14.77 / -4.45 USD per 100 oz 0.01 10.00 oz Đòn bẩy tài khoản
  Synthetic
  Những dụng cụ synthetic được tạo theo công nghệ PCI (Dụng cụ tổng hợp cá nhân).
  Xem tạiHướng dẫn làm việc với thư viện PCI.
  Dụng cụ Tên gọi Cấu trúc Spread
  tính bằng điểm
  Kích thước 1 điểm Khối lượng tối thiểu Biểu đồ Tải về
  Ngoại tệ
  &XAGAUDBạc đối với AUD
  XAG
  AUD
  0 0.001 500.00 xagaud-chartTải về
  &XAGJPYBạc đối với yên Nhật
  XAG
  JPY
  0 0.0001 597.30 xagjpy-chartTải về
  &XAGMXNBạc đối với MXN
  XAG
  MXN
  0 0.001 597.29 xagmxn-chartTải về
  &XAUAUDVàng đối với AUD
  XAU
  AUD
  0 0.01 10.00 xauaud-chartTải về
  &XAUCNHVàng đối với Tệ
  XAU
  CNH
  0 0.01 10.00 xaucnh-chartTải về
  &XAUJPYVàng đối với yên Nhật
  XAU
  JPY
  0 0.01 10.00 xaujpy-chartTải về
  &XAURUBVàng đối với rub
  XAU
  RUB
  0 0.1 10.00 xaurub-chartTải về

  Bạn có thể biết kết quả giao dịch và margin cùng với May tính Lãi/lỗ и Máy tính Margin.

  Giao dịch cùng IFC Markets