Giao dịch cổ phiếu Exxon Mobil Corporation đối với Brent

cổ phiếu Exxon Mobil Corporation đối với Brent Đầu tư

Loại:

PCI

Dụng cụ : &XOM/BRENT

Trạng thái: Đóng Trực tuyến
Thay đổi:
Giá đóng trước
Giá mở
Hôm nay, cao
Hôm nay, min.

cổ phiếu Exxon Mobil Corporation đối với Brent Miêu tả

Dụng cụ tổng hợp cá nhân «&XOM_Brent» phản ánh tỷ giá cổ phiếu Exxon Mobil Corporation đối với future Brent. Phần gốc của dụng cụ bao gồm 123 cổ phiếu Exxon Mobil Corporation, còn phần tính giá từ 274 barrel dầu Brent. Dầu với tên gọi #C-BRENT là loại CFD furure Brent không kỳ hạn. Tỷ lệ phần trăm trong dụng cụ được tính vào ngày thành lập dụng cụ.

Dụng cụ giao dịch &XOM_Brent được sử dụng cho phân tích và giao dịch spread giữa các cổ phiếu Exxon Mobil và dầu nhãn hiệu Brent.

Bắt đầu giao dịch cùng IFC Markets

Thiết lập bởi chuyên nghiệp làm cho chuyên nghiệp
Dùng tất cả dụng cụ để phân tích và giao dịch
Chỉ có tại IFC Markets

Cấu trúc

Thông số

Trading hours

Áp dụng

Cấu trúc

Cấu trúc PCI và khối lượng
Bảng thông tin
&XOM/BRENTTài sảnKhối lượng / 1 PCIPhần trămKhối lượng (USD) / 1 PCIĐơn vị tính
Phần gốc1#S-XOM123.000010.00010328.3100stock
Phần trích dẫn1#C-BRENT274.00010.000011214.8200barrels

Thông số

Điều kiện giao dịch PCI
Bảng thông tin
Khối lượng Vol để tính phí Swap và giá của 1 điểm
1
Giá 1 điểm
0.00001
Tiền bảo đảm USD cho khối lượng Vol và đòn bẩy 1:100
225.01 USD
Ngày thành lập
2016-03-24
StandardBeginnerDemo
Spread cố định tính bằng điểm 240240240
Spread nổi
tính bằng pip
240240240
Khoảng cách lệnh tính bằng điểm ---
Swap tính bằng điểm (Mua/Bán) -7.150 / -5.229-7.150 / -5.229-7.150 / -5.229
Khối lượng
có sẵn
>=0.73 >=0.07 >=0.07
Giá trị của 1 điểm pip tính bằng USD cho khối lượng Vol 000

Trading hours

Thời gian giao dịch chính PCI
NgàyGiờ máy chủVùng giờ giao dịch địa phương
Thứ 2 15:30 — 22:0015:30 — 22:00
Thứ 315:30 — 22:0015:30 — 22:00
Thứ 415:30 — 22:0015:30 — 22:00
Thứ 515:30 — 22:0015:30 — 22:00
Thứ 615:30 — 22:0015:30 — 22:00

Áp dụng

Áp dụng giao dịch PCI như nào?

Dụng cụ giao dịch tổng hợp &XOM_Brent được dùng cho việc giao dịch cặp cổ phiếu Exxon Mobil và Brent, trong cùng lúc đấy có thể dùng để đánh giá giá trị cổ phiếuExxon Mobil qua nhãn hiệu dầu Brent. Vị dụ nếu xây dựng biểu đồ tỷ lệ trong phần mềm NetTradeX cho 3 loại dụng cụ – &XOM_Brent, #S-XOM và #C-BRENT (Biểu đồ 1) – có thể tìm hiểu sự thay đổi tỷ lệ cổ phiếu công ty dầu và dầu thô, thay đổi giá cố phiếu và dầu so với đô la Mỹ.

Fig.1

Giao dịch với dụng cụ giao dịch này về bản chất là sự giao dịch spread giữa cổ phiếu công ty và giá dầu Brent.

Khối lượng tối đa (USD) cho phần gốc và phàn trích giá = 100000.00 ; 100000.00 .

Để giao dịch dụng cụ tổng hợp cá nhân PCI đặc biệt của IFC Markets, bạn cần mở tài khoản giao dịch miễn phí và tải phần mềm NetTradeX.

Giao dịch cùng IFC Markets

Chúng tôi hỗ trợ tất cả thắc mắc 24 tiếng trong ngày.