Lệnh và điều kiện thực hiện

Trong sàn giao dịch công ty IFC Markets có thể thực hiện các lệnh như lệnh thị trường, chờ, kết nối, OCO,kích hoạt. Chế độ Trailing Stop được thực hiện ngay trên server,có nghĩa là làm việc kể cá khi máy tính khách hàng tắt.

Lệnh thị trường

Lệnh thị trường – là một loại lệnh làm giao dịch bán hoặc mua theo giá thị trường. Giao dịch được hoàn thành ngay lập tức trong chương trình Terminal giá sẽ hiện trong cửa sổ giao dịch, hoặc qua điện thoại, qua người môi giới.

Trong cửa sổ giao dịch khách hàng có thể đặt độ lệch tối đa so với giá chào bán để thục hiện lệnh. Trong trường hợp giá thay đổi quá nhanh, có thể mở vị trí bằng hai cách:

  • Khi mở vị trí khách hàng sẽ được mời giá mới của thị trường, không giống giá ban đầu định mở;
  • Khách hàng có thể đánh dấu vào ô “bất cứ giá nào” trong cửa sổ giao dịch. Trong trường hợp này, giá sẽ được mở với giá hiện tại của thị trường khi có lệnh của khách hàng. Mức giá mà có độ chênh lệch hơn giá thị trường có thể mở được vị trí.

Lệnh hoãn

Lệnh hoãn – là một loại lệnh được đưa ra trong thời điểm không trùng với giá của thị trường.

Các loại lệnh hoãn:

  • Sell Limit – lệnh bán khi giá cao hơn giá thị trường hiện tại.
  • Buy Limit – lệnh mua khi giá thấp hơn giá thị trường hiện tại.
  • Sell Stop – lệnh bán khi giá thấp hơn giá thị trường hiện tại.
  • Buy Stop – lệnh mua khi giá cao hơn giá thị trường hiện tại.

Giao dịch mua hoặc bán sẽ được thực hiện khi mà giá thị trường bằng với giá của lệnh đưa ra. Các lệnh Sell Limit, Buy Limit sẽ được thực hiện với giá khách hàng đặt hoặc với giá tốt nhất. Các lệnh Sell Stop, Buy Stop sẽ được thực hiện với giá khách hàng đặt, ngoại trừ trường hợp sự biến động mạnh ở thị trường, trong trường hợp đó thì lệnh sẽ được thực hiện theo giá đầu tiên mà thị trường đưa ra.

Những lệnh giới hạn và lệnh dừng.

Lệnh đi kèm với vị trí mở hoặc với lệnh hoãn để mở vị trí được chia ra làm hai kiểu lệnh – Stop Loss và Take Profit.

  • Stop Loss dành cho giới hạn thua lỗ và được đặt giá thấp hơn giá mua và cao hơn giá bán.
  • Take Profit dành cho bán vị trí khi được giá và được thực hiện khi giá cao hơn giá mua và thấp hơn giá bán.

Khi giá đạt mức độ của Stop Loss hoặc Take Profit, vị trí tự động sẽ đóng.

Các lệnh Stop Loss hoặc Take Profit sẽ được xóa theo khi khách hàng xóa lệnh hoãn.
Lệnh Take Profit sẽ được thực hiện khi giá đạt đến mức mà khách hàng yêu cầu hoặc giá tốt nhất.
Lệnh Stop Loss sẽ được thực hiện theo giá của khách hàng, ngoại trừ trường hợp sự biến động mạnh ở thị trường, trong trường hợp đó thì lệnh sẽ được thực hiện theo giá đầu tiên mà thị trường đưa ra.

ОСО (One cancels other) – một lệnh hủy bỏ lệnh khác (chỉ có trên sàn giao dịch NetTradeX)

Lệnh OCO- là một loại lệnh hoãn để mở vị trí khác với giá thị trường tại thời điểm đó, hơn nữa khi mà một lệnh được thực hiện thì lệnh khác sẽ bị xóa.

Đối với lệnh OCO thì các điều kiện để thực hiện đều giống như lệnh hoãn.

Tự kích hoạt (Trên phần mềm NetTradeX và Metatrader 5)

Lệnh tự kích hoạt – là một loại lệnh mà khi giá thị trường đạt được đến giá định sẵn thì lệnh sẽ cho phép thực hiện giao dịch. Trên Metatrader 5 lệnh này được gọi là Buy Stop Limit và Sell Stop Limit

Đối với lệnh tự kích hoạt thì các điều kiện để thực hiện đều giống như lệnh hoãn.

Chế độ Trailing Stop

Chế dộ Trailing Stop cung cấp cơ chế tự động cập nhật lệnh Stop Loss với nguyên tắc như sau: nếu lợi nhuận lớn hơn khoảng cách cố định, thì lệnh Stop Loss sẽ chuyển theo với khoảng cách giữa giá hiện tại và giá lệnh.

Nếu ban đầu lệnh Stop Loss chưa được đặt, còn chế độ Trailing Stop đã được đặt, thì khi lợi nhuận của vị trí bằng với khoảng cách của chế đố đấy, thì lệnh Stop Loss sẽ tự động được thực hiện.

Trên sàn giao dịch NetTradeX chế độ Trailing Stop làm việc cả khi máy vi tính tắt.

Trở lại trang đầu