Giao dịch Đậu tương | Mua bán Hợp Đồng Tương lai Đậu tương | CFD Đậu tương | IFCM Việt Nam

Giao dịch Đậu tương Futures không kỳ hạn CFD

Đậu tương Đầu tư

Loại:Hàng hóa

Nhóm:Không thời hạn

Thử giao dịch của mình

0
LEVERAGE 1:100
Ký quỹ 1000
Cách tính
Trạng thái: Đóng Trực tuyến
Thay đổi:
Giá đóng trước
Giá mở
Hôm nay, cao
Hôm nay, min.

Đậu tương Điều kiện giao dịch CFD - #C-SOYB

Bảng thông tin
NetTradeX
MetaTrader4
MetaTrader5

Giao dịch CFD index và khám phá lợi thế giao dịch CFD cùng IFC Markets

CFD hàng hóa không kỳ hạn
  • CFD không kỳ hạn được tính giựa trên 2 future có thanh khoản cao gần nhất theo công thức đặc biệt.
CFD future hàng hóa
  • Nhiều dụng cụ từ 19 nhóm hàng hóa phổ biến nhất bao gồm Oil, Gas, Wheat, Cotton và các dụng cụ khác.
Dụng cụ Syntetic - Công nghệ Portfolio Quoting
Phần mềm giao dịch tiên tiến
  • Phần mềm giao dịch NetTradeX
  • Phần mềm giao dịch MetaTrader 4 và MetaTrader 5

Thời gian giao dịch Đậu tương - #C-SOYB

Swipe table
NgàyGiờ máy chủVùng giờ giao dịch địa phương
Thứ 2 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:2002:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
Thứ 302:00 — 14:45, 15:30 — 20:2002:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
Thứ 402:00 — 14:45, 15:30 — 20:2002:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
Thứ 502:00 — 14:45, 15:30 — 20:2002:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
Thứ 602:00 — 14:45, 15:30 — 20:2002:00 — 14:45, 15:30 — 20:20

Giao dịch cùng IFC Markets

Chúng tôi hỗ trợ tất cả thắc mắc 24 tiếng trong ngày.