Giao Dịch Hàng Hóa CFD


Dụng cụ nhóm này cho phép đầu tư vào giá hàng hóa.

Ví dụ, dụng cụ tài chính OIL được tính liên tục, không ngày hết hạn, dựa trên giá gần nhất của 2 future dầu loại Light Sweet Crude Oil theo công thức:

OIL = F1 * T1 / T + F2 * ( T - T1 ) / T, trong đó:

F1, F2 – là tỷ giá future gần nhất và trước đó;
T — khoảng cách thời gian giữa ngày hết hạn của 2 future (30 ngày cho OIL);
T1 – khoảng thời gian (ngày) còn lại cho đến ngày hết hạn future F1.

Giao dịch CFD được thực hiện trong giờ giao dịch future. Khi đến ngày hết hạn của future gần nhất thì sẽ tự động chuyển sang giá của future tiếp theo, hoàn toàn không bị Gap và nhảy giá. Giao động tỷ giá CFD không kỳ hạn đi về xu hướng future tiếp theo theo công thức phép tính, được cân bằng giá bởi chuyển vị trí sang ngày sau (rollover, SWAP).

Như vậy, tất cả các dụng cụ của nhóm có tên bắt đầu bằng "#C-" - được giao dịch liên tục, không bị ngắt quãng, không kì hạn.

Chi tiết về cách tích có thể xem trên trang Cách tính CFD hàng hóa không kì hạn.

Xin lỗi, kết quả tìm kiếm của bạn đã không được tìm thấy
Bạn hãy chọn sàn giao dịch và loại tài khoản
Standard-Fixed
Beginner-Fixed
Demo-Fixed
Demo-Floating
Standard-Fixed
Micro-Fixed
Demo-Fixed
Demo-Floating
Chọn tất cả
 • Loại

   • CATEGORY_CFD_ETF
   • Nông nghiệp
   • Năng lượng
   • Các công cụ vàng
   • Kim loại
   • Synthetic
Dụng cụ Spread
tính bằng điểm
Khoảng cách lệnh
tính bằng điểm
Swap
(Mua/Bán)

Biên độ thay
đổi tỷ giá
thấp nhất
Khối lượng tối thiểu Margin theo %
Kim loại
#C-COPPER 50 100 -11.56 / -8.36 USD per 30000 pounds 0.0001 3000.00 pounds Đòn bẩy tài khoản
Năng lượng
#C-BRENT 6 12 -12.66 / -12.84 USD per 1000 barrels 0.01 100.00 barrelss Đòn bẩy tài khoản
#C-HEATOIL 40 80 -4.85 / -6.10 USD per 30000 gallons 0.0001 3000.00 gallons Đòn bẩy tài khoản
#C-NATGAS 20 40 -30.50 / -6.60 USD per 30000 mmBtu 0.001 3000.00 mmBtu Đòn bẩy tài khoản
OIL 6 12 -14.64 / -16.59 USD per 1000 barrels 0.01 100.00 barrelss Đòn bẩy tài khoản
Nông nghiệp
#C-COCOA 10 20 -29.74 / -14.53 USD per 40 metric tons 1 4.00 metric tons Đòn bẩy tài khoản
#C-COFFEE 50 100 -58.02 / -21.12 USD per 1000 x 100 pounds 0.01 100.00 x 100 poundss Đòn bẩy tài khoản
#C-CORN 10 20 -31.01 / -12.76 USD per 200 x 100 bushels 0.1 20.00 x 100 bushels Đòn bẩy tài khoản
#C-COTTON 30 60 -28.27 / -13.06 USD per 1000 x 100 pounds 0.01 100.00 x 100 poundss Đòn bẩy tài khoản
#C-FCATTLE 200 400 -39.07 / -15.42 USD per 600 x 100 pounds 0.001 60.00 x 100 pounds Đòn bẩy tài khoản
#C-LCATTLE 200 400 -17.09 / -240.58 USD per 800 x 100 pounds 0.001 80.00 x 100 pounds Đòn bẩy tài khoản
#C-LHOG 100 200 -91.88 / -4.78 USD per 400 x 100 pounds 0.001 40.00 x 100 pounds Đòn bẩy tài khoản
#C-OATS 30 60 -22.89 / -13.77 USD per 300 x 100 bushels 0.1 30.00 x 100 bushels Đòn bẩy tài khoản
#C-ORANGE 100 200 -20.08 / -37.77 USD per 800 x 100 pounds 0.01 80.00 x 100 pounds Đòn bẩy tài khoản
#C-RICE 100 200 -12.24 / -4.13 USD per 2000 cwt 0.001 200.00 cwt Đòn bẩy tài khoản
#C-ROBUSTA 6 12 -15.26 / -47.52 USD per 50 metric tons 1 5.00 metric tons Đòn bẩy tài khoản
#C-SOYB 20 40 -28.69 / -14.09 USD per 80 x 100 bushels 0.1 8.00 x 100 bushels Đòn bẩy tài khoản
#C-SOYBM 80 160 -19.96 / -12.86 USD per 200 short tons 0.01 20.00 short tons Đòn bẩy tài khoản
#C-SUGAR 6 12 -11.49 / -16.10 USD per 5000 x 100 pounds 0.01 500.00 x 100 pounds Đòn bẩy tài khoản
#C-WHEAT 20 40 -34.95 / -12.14 USD per 150 x 100 bushels 0.1 15.00 x 100 bushels Đòn bẩy tài khoản
Synthetic
Những dụng cụ synthetic được tạo theo công nghệ PCI (Dụng cụ tổng hợp cá nhân).
Xem tạiHướng dẫn làm việc với thư viện PCI.
Dụng cụ Tên gọi Cấu trúc Spread
tính bằng điểm
Kích thước 1 điểm Khối lượng tối thiểu Biểu đồ Tải về
Hàng hóa
&BRENT/EURDầu BRENT đối với EUR
#C-BRENT
EUR
0 0.0001 190.95 brent-eur-chartTải về
&BRENT/NOKGiá dầu BRENT đối với Krone Na Uy
#C-BRENT
NOK
0 0.001 153.68 brent-nok-chartTải về
&BRENT/RUBdầu BRENT đối với Rub
#C-BRENT
RUB
0 0.01 35.17 brent-rub-chartTải về
&BRENT/WTIDầu loại Brent đối với dầu WTI
#C-BRENT
OIL
0 0.00001 100.00 s brent-wti-chartTải về
&GAS/OILKhí ga đối với dầu WTI
#C-NATGAS
OIL
0 0.00001 0.13 natgas-oil-chartTải về
&GAS/RUBKhí ga đối với Rub
#C-NATGAS
RUB
0 0.001 3838.91 natgas-rub-chartTải về
&Grain_4Grain Index
#C-CORN,#C-OATS...
USD
0 0.001 4.29 grain-4-chartTải về
&OIL/CADDầu đối với đô la Canada
OIL
CAD
0 0.0001 160.71 oil-cad-chartTải về
&SumOIL/GASDầu đối với khí
#C-BRENT,OIL
#C-NATGAS
0 0.00001 100.00 s oil-gas-chartTải về
&WHEAT/CADLúa mì đối với đô la Canada
#C-WHEAT
CAD
0 0.001 21.16 wheat-cad-chartTải về
&WHEAT/RUBLúa mì đối với Rub
#C-WHEAT
RUB
0 0.1 21.22 wheat-rub-chartTải về
&WTI/JPYDầu WTI đối với yên Nhật
OIL
JPY
0 0.001 160.77 wti-jpy-chartTải về
Tổng hợp
&XOM/BRENTcổ phiếu Exxon Mobil Corporation đối với Brent
#S-XOM
#C-BRENT
0 0.00001 0.69 xom-brent-chartTải về

Bạn có thể biết kết quả giao dịch và margin cùng với May tính Lãi/lỗ и Máy tính Margin.

Giao dịch cùng IFC Markets