CFD ETF


Trong nhóm này là các CFD cổ phiếu của các quỹ đầu tư tài chính (ETF), chúng được giao dịch trên sàn chứng khoán New York (NYSE).

Phí giao dịch là 0.02 USD mỗi cổ phiếu (tối thiểu 1 USD). Thu phí khi mở và đóng vị trí.

Điều chỉnh cổ tức CFD ETF bằng cổ tức cổ phiếu ETF. Người giữ vị trí mua CFD nhận điều chỉnh cổ tức, còn tài khoản người giữ vị trí bán bị trừ tiền điều chỉnh cổ tức.

Xin lỗi, kết quả tìm kiếm của bạn đã không được tìm thấy
Bạn hãy chọn sàn giao dịch và loại tài khoản
Standard-Fixed
Beginner-Fixed
Demo-Fixed
Demo-Floating
Standard-Fixed
Micro-Fixed
Demo-Fixed
Demo-Floating
Dụng cụ Công ty Spread
tính bằng điểm
Khoảng cách lệnh
tính bằng điểm
Swap tính bằng điểm
(Mua/Bán)

Cổ tức
điều chỉnh
Khối lượng tối thiểu Margin theo % Ngày tính
điều chỉnh
#ETF-GLDSPDR Gold Trust (ETF) 5 10 -1.79349 / -0.50496 USD per 100 1.00 20 %
#ETF-IYRISHARES U.S. REAL ESTATE ETF 3 6 -1.05146 / -0.29604 USD per 100 0.7397 USD 1.00 20 % 19.12.2017
#ETF-SPYSPDR S&P 500 ETF TRUST 10 20 -3.79584 / -1.06873 USD per 100 1.1486 USD 1.00 10 % 15.12.2017
#ETF-TLTISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF 5 10 -1.69464 / -0.47713 USD per 100 0.2164 USD 1.00 10 % 01.02.2018

Bạn có thể biết kết quả giao dịch và margin cùng với May tính Lãi/lỗ и Máy tính Margin.

Giao dịch cùng IFC Markets