Mở tài khoản giao dịch Forex và CFD uy tín


Để đáp ứng nhu cầu của từng khách hàng, công ty IFC Markets đã lập ra nhiều loại tài khoản với khối lượng giao dịch, tỷ lệ đòn bẩy và số tiền nạp đầu tiên khác nhau. Chúng tôi cung cấp 3 loại tài khoản giao dịch cho từng sàn giao dịch: NetTradeXMetaTrader 4MetaTrader 5.Tài khoản giao dịch có thể được mở bằng 3 loại tài khoản - USD, EUR, JPY.

Ngoài Tài Khoản Giao Dịch thật với tiền thật thì công ty cung cấp thêm loại tài khoản Demo, với tiền ảo dùng để làm quen với chức năng của sàn giao dịch và thử nghiệm chiến lược.

Chú ý

Nếu Equity (tổng tiền) trong tài khoản Beginner hoặc Micro đạt mức cao nhất cho phép 5 000 USD / 5 000 EUR / 500 000 JPY c hơn thì sẽ không thể mở thêm vị trí mới. Để có thể tiếp tục giao dịch trên tài khoản thì sẽ cần chuyển tài khoản sang loại Standard hoặc rút tiền ra để mà Equity không vượt quá 3 000 USD / 3 000 EUR / JPY 300 000.

Bắt đầu giao dịch với IFC Markets MỞ TÀI KHOẢN Tìm hiểu thêm