Lịch ra tin của thị trường hàng hóa

Trader được cung cấp lịch kinh tế và thời sự thị trường hàng hóa. Thời sự được đăng thường xuyên bới các bộ và các công ty phân tích. Người dùng có thể đánh dấu các loại tin từ trong nhóm riêng cho mình, cũng như chọn lọc thời sự theo thời gian đăng.
 • Loại

  • Nông nghiệp
  • Năng lượng
  • Các công cụ vàng
  • Kim loại
  • Synthetic
Bảng thông tin
Ngày
Giờ
Vùng
Ảnh hưởng gì?
Tên chỉ thị
Tổ chức phát hành
Mon Oct 284: 00 am
US
#C-SOYB
#C-SOYBM
#C-WHEAT
#C-CORN
Crop ProgressU.S. Department of Agriculture
Fri Oct 2512: 00 pm
US
#C-RICE
Rice StocksU.S. Department of Agriculture
Fri Oct 253: 00 am
US
#C-LCATTLE
#C-FCATTLE
Cattle on FeedU.S. Department of Agriculture
Thu Oct 243: 00 am
US
#C-LCATTLE
#C-FCATTLE
#C-LHOG
Livestock SlaughterU.S. Department of Agriculture
Wed Oct 2312: 00 pm
US
#C-COTTON
Cotton GinningsU.S. Department of Agriculture
Tue Oct 223: 00 am
US
#C-ORANGE
#C-LCATTLE
#C-FCATTLE
#C-LHOG
Cold StorageU.S. Department of Agriculture
Mon Oct 214: 00 am
US
#C-SOYB
#C-SOYBM
#C-WHEAT
#C-CORN
Crop ProgressU.S. Department of Agriculture
Tue Oct 154: 00 am
US
#C-SOYB
#C-SOYBM
#C-WHEAT
#C-CORN
Crop ProgressU.S. Department of Agriculture