Lịch ra tin của thị trường hàng hóa

Trader được cung cấp lịch kinh tế và thời sự thị trường hàng hóa. Thời sự được đăng thường xuyên bới các bộ và các công ty phân tích. Người dùng có thể đánh dấu các loại tin từ trong nhóm riêng cho mình, cũng như chọn lọc thời sự theo thời gian đăng.
 • Loại

  • Nông nghiệp
  • Năng lượng
  • Các công cụ vàng
  • Kim loại
  • Synthetic
Bảng thông tin
Ngày
Giờ
Vùng
Ảnh hưởng gì?
Tên chỉ thị
Tổ chức phát hành
Wed Aug 283: 00 am
US
#C-ORANGE
Citrus FruitsU.S. Department of Agriculture
Tue Aug 273: 00 am
US
#C-LCATTLE
#C-FCATTLE
United States and Canadian CattleU.S. Department of Agriculture
Tue Aug 273: 00 am
US
#C-LHOG
United States and Canadian HogsU.S. Department of Agriculture
Mon Aug 264: 00 am
US
#C-SOYB
#C-SOYBM
#C-WHEAT
#C-CORN
Crop ProgressU.S. Department of Agriculture
Fri Aug 2312: 00 pm
US
#C-RICE
Rice StocksU.S. Department of Agriculture
Fri Aug 233: 00 am
US
#C-LCATTLE
#C-FCATTLE
Cattle on FeedU.S. Department of Agriculture
Thu Aug 223: 00 am
US
#C-ORANGE
#C-LCATTLE
#C-FCATTLE
#C-LHOG
Cold StorageU.S. Department of Agriculture
Thu Aug 223: 00 am
US
#C-LCATTLE
#C-FCATTLE
#C-LHOG
Livestock SlaughterU.S. Department of Agriculture
Thu Aug 2212: 00 am
AT
OIL
#C-BRENT
#C-HEATOIL
176th Meeting of the OPEC ConferenceOPEC
Mon Aug 194: 00 am
US
#C-SOYB
#C-SOYBM
#C-WHEAT
#C-CORN
Crop ProgressU.S. Department of Agriculture
Mon Aug 1212: 00 pm
US
#C-COTTON
Cotton GinningsU.S. Department of Agriculture
Mon Aug 1212: 00 pm
US
#C-SOYB
#C-SOYBM
#C-WHEAT
#C-CORN
Crop ProductionU.S. Department of Agriculture
Mon Aug 54: 00 am
US
#C-SOYB
#C-SOYBM
#C-WHEAT
#C-CORN
Crop ProgressU.S. Department of Agriculture