Nd100 đã lên sau khi chỉ số bán lẻ và chỉ số sản xuất Mỹ tăng lên trong tháng 5. Bạn đã có thể kiếm nesu giao dịch chỉ số chứng khoán Nd100 theo phân tích kỹ thuật đăng vào ngày 19-06-2019.

Xuất khẩu thịt lợn của bị đã bị từ trối. Bạn đã có thể kiếm nếu giao dịch CFD thịt lợn #C-LHOG giựa trên phân tích kỹ thuật vào ngày 24-06-2019.

DJI đã lên nhờ chỉ số kinh tế Mỹ lên trong tháng 5. Bạn có thẻ kiếm nếu giao dịch cổ chỉ số DJI giựa trên phân tích kỹ thuật của chúng tôi đăng vào ngày 07-06-2019.

Ghana và Bờ Biển Ngà, chiếm 65% nguồn cung ca cao toàn cầu, tuyên bố rằng họ đã giành được những nhượng bộ từ các bên liên quan trong ngành ca cao, bao gồm cả việc chấp nhận mức giá sàn 2.600 USD cho một tấn ca cao. Dưới đây là số tiền bạn có thể kiếm được bằng cách giao dịch CFD liên tục trên tương lai ca cao # C-COCOA dựa trên phân tích kỹ thuật ca cao của chúng tôi từ ngày 05-22-2019.

Infineon Technologies AG là nhà sản xuất chất bán dẫn của Đức và được thành lập vào 1 tháng 4 năm 1999, với lãi ròng 14.14% với doanh thu 7.59 tỷ euro vào năm 2018. Bạn đã có thể kiếm nếu giao dịch CFD cổ phiếu Infineon stocks #D-IFX giựa trên phân tích kỹ thuật vào ngày 23-05-2019 của chúng tôi.

Gạo là thực phẩm chính của hơn một nửa dân số thế giới. Dưới đây là số tiền bạn có thể kiếm được bằng cách giao dịch CFD liên tục trên tương lai gạo # C-RICE dựa trên phân tích kỹ thuật gạo của chúng tôi vào ngày 06-05-2019.

Giao dịch cùng IFC Markets

Chúng tôi hỗ trợ tất cả thắc mắc 24 tiếng trong ngày.