fbDự báo giá USDCAD | Increasing Canadian retail sales bearish for USDCAD | IFCM Việt Nam

Phân tích kỹ thuật thị trường USDCAD : 2020-07-23

Lời khuyên USD/CAD:

Bán
Bán mạnhBánNEUTRALMuaMua mạnh

Dưới 1.3370

Sell Stop

Trên 1.3413

Stop Loss

Expert Avatar
Chuyên gia phân tích cao cấp
Bài viết 1571
Chỉ thị Giá trịTín hiệu
RSI NEUTRAL
MACD Mua
Donchian Channel Bán
MA(200) Bán
Fractals Bán
Parabolic SAR Mua

Phân tích biểu đồ

IFC Markets Tech Analysis

On 1-hour timeframe USDCAD: H1 is declining under the 200-period moving average MA(200) which is falling. We believe the bearish movement will continue after the price breaches below the lower bound of the Donchian channel at 1.3370. A level below this can be used as an entry point for placing a pending order to sell. The stop loss can be placed above 1.3413. After placing the order, the stop loss is to be moved to the next fractal high, following Parabolic signals. Thus, we are changing the expected profit/loss ratio to the breakeven point. If the price meets the stop loss level without reaching the order, we recommend cancelling the order: the market has undergone internal changes which were not taken into account.

Phân tích vĩ mô

Canada’s retail sales rose in May. Will the USDCAD continue falling?

Canada’s retail sales rose in May: retail sales surplus rose 18.7% over month in May after 25% drop in April. This is bearish for USDCAD.

Trading signals with a probability of 60-80% by Autochartist

  • Easy to use
  • Fully automatic
  • Wide range of analytics

Lưu ý: Bài tổng quan này mang tính chất tham khảo và được đăng miễn phí. Tất cả các dự liệu trong bài viết được lấy từ các nguồn thông tin mở và được công nhận đang tin cậy. Nhưng không có bất kỳ đảm bảo nào rằng thông tín hoàn toàn đang tin cậy. Sau này không điều chỉnh lại nữa. Tất cả thông tin trong bài tổng quan, bao gồm ý kiến, chỉ số, biểu đồ và khác chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Tất cả bài viết này không được xem xét như lời khuyên thúc đẩy để giao dịch. Công ty IFC Markets và nhân viên không chịu trách nghiệm cho bất kỳ quyết định của khách hàng sau khi đọc xong bài tổng quan.