Dự báo giá #C-SOYB | Nhu cầu hạt đậu Mỹ có thể thấp hơn dự đoán | IFCM Việt Nam

Phân tích kỹ thuật thị trường #C-SOYB : 2019-10-30

Nhu cầu hạt đậu Mỹ có thể thấp hơn dự đoán

Nhu cầu hạt đậu của Mỹ tại Trung Quốc có thể sẽ không lớn như đã dự đoán trước đây. Liệu có tiếp tục giảm giá Soyb?

U.S. Agriculture Department (USDA) Bộ nông nghiệp Mỹ đã xuất khẩu sang Trung Quốc 475 nghìn tấn đậu vào tuần cuối. Ít hơn đáng kể 800 nghìn — 1,6 triệu tấn. Năm ngoái Trung Quốc đã đánh thuế đậu của Mỹ, trong cuộc đàm phán lần này phải được gõ bỏ. Dự tính là Trung Quốc sẽ mua 10 triệu tấn đậu hàng năm. Theo thuyết lý thì nhu cầu này đã được tính vào trong giá. Ngoài ra thì trước lệnh chừng phạt (năm 2017 ) Trung Quốc chỉ nhập từ Mỹ 8.4 triệu tấn. Vào đầu năm kinh tế vào tháng 9 này thì USDA mới chỉ xác nhận được 6 triệu tấn. Nếu Trung Quốc mà sẽ nhập ít hàng từ Mỹ hơn sẽ ép giá xuống. Hiện tại thì đang vào mùa thu hoạch đậu. Điều kiện khí hậu rất ân hòa và sản lượng có thể cao hơn dự đoán.

Soyb

Trên biểu đồ ngày, Soyb: D1 đã đột giá xuống kệnh hỗ trợ lên. Đa số các chỉ báo phân tích kỹ thuật đang phát tín hiệu xuống. Giá có thể xuống nhờ mùa thu hoạch cao hoặc nhập khẩu TQ giảm.

Chúng tôi không loại trừ giá xuống, nếu giá Soyb xuống đến mức thâp: 930. Mức này có thể dùng làm điểm vào. Mức hạn chế lỗ có thể dùng fractal trên tại mức cao tháng 6 nam 2018 và Parabolic: 960. Sau khi mở vị trí thì nên chuyển động lệnh stop theo Bollinger và Parabolic vào vùng fractal thâp tiếp theo. Như vậy thì chúng ta có thể thay đổi tỷ lễ lỗ lại profit/loss về phía có lợi cho mình.

Tổng quan lại phân tích kỹ thuật

Vị tríBán
Sell stopdưới 930
Stop losstrên 960

Giao dịch cùng IFC Markets

Chúng tôi hỗ trợ tất cả thắc mắc 24 tiếng trong ngày.

Lưu ý: Bài tổng quan này mang tính chất tham khảo và được đăng miễn phí. Tất cả các dự liệu trong bài viết được lấy từ các nguồn thông tin mở và được công nhận đang tin cậy. Nhưng không có bất kỳ đảm bảo nào rằng thông tín hoàn toàn đang tin cậy. Sau này không điều chỉnh lại nữa. Tất cả thông tin trong bài tổng quan, bao gồm ý kiến, chỉ số, biểu đồ và khác chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Tất cả bài viết này không được xem xét như lời khuyên thúc đẩy để giao dịch. Công ty IFC Markets và nhân viên không chịu trách nghiệm cho bất kỳ quyết định của khách hàng sau khi đọc xong bài tổng quan.