Dự báo giá #C-LCATTLE | Lower beef production forecast bullish for live cattle price | IFCM Việt Nam

Phân tích kỹ thuật thị trường #C-LCATTLE : 2020-05-21

Lời khuyên Súc sống:

Mua
Bán mạnhBánNEUTRALMuaMua mạnh

Trên 100.42

Buy Stop

Dưới 93.66

Stop Loss

Expert Avatar
Chuyên gia phân tích cao cấp
Bài viết 1555
Chỉ thị Giá trịTín hiệu
RSI NEUTRAL
MACD NEUTRAL
Donchian Channel Mua
MA(200) Bán
Fractals NEUTRAL
Parabolic SAR Mua

Phân tích biểu đồ

IFC Markets Tech Analysis

On the daily timeframe #C-LCATTLE: D1 is rising toward the 200-day moving average MA(200), which is falling. We believe the bullish momentum will continue after the price breaches above the upper Donchian boundary at 100.42. This level can be used as an entry point for placing a pending order to buy. The stop loss can be placed below 93.66. After placing the pending order the stop loss is to be moved every day to the next fractal low, following Parabolic signals. Thus, we are changing the expected profit/loss ratio to the breakeven point. If the price meets the stop-loss level (100.42) without reaching the order (93.66) we recommend cancelling the order: the market sustains internal changes which were not taken into account.

Phân tích vĩ mô

WASDE forecast a lower US beef production for 2020. Will the LCATTLE continue rising?

The US Department of Agriculture World Agricultural Supply and Demand Estimate forecast for 2020 lower US total red meat and poultry production from last month as the sector adjusts to COVID-19 and economic uncertainty. Beef production is reduced as lower expected cattle slaughter more than offsets heavier carcass weights. Lower production is bullish for the live cattle price.

Giao dịch cùng IFC Markets

Chúng tôi hỗ trợ tất cả thắc mắc 24 tiếng trong ngày.

Lưu ý: Bài tổng quan này mang tính chất tham khảo và được đăng miễn phí. Tất cả các dự liệu trong bài viết được lấy từ các nguồn thông tin mở và được công nhận đang tin cậy. Nhưng không có bất kỳ đảm bảo nào rằng thông tín hoàn toàn đang tin cậy. Sau này không điều chỉnh lại nữa. Tất cả thông tin trong bài tổng quan, bao gồm ý kiến, chỉ số, biểu đồ và khác chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Tất cả bài viết này không được xem xét như lời khuyên thúc đẩy để giao dịch. Công ty IFC Markets và nhân viên không chịu trách nghiệm cho bất kỳ quyết định của khách hàng sau khi đọc xong bài tổng quan.