Dự báo giá FR40 | Khả năng đột phá đường trend | IFCM Việt Nam

Phân tích kỹ thuật thị trường FR40 : 2015-07-07

Khả năng đột phá đường trend

Xem xét CFD FR40. Loại chứng khoán tương đương Cotation Assistée en Contine. FR40 giao dịch bằng EUR. Tăng trưởng GDP Pháp trong quý một năm nay là 0,6% , cao hơn so với chỉ số của châu Âu nói chúng (+0,4%). Trước đây nền kinh tế Pháp tăng trưởng chậm hơn. Tăng trưởng nền kinh tế châu Âu liên tục lên từ quý 2 năm 2013, GDP Pháp bắt đầu tăng trưởng từ quý 3 năm 2014. Chúng tôi cho rằng nền kinh tế Pháp sẽ bắt đầu tăng trưởng nhanh hơn kinh tế châu Âu. Bắt đầu từ 2004 thì cán cân thương mại Pháp là dương, trong khi đấy nền kinh tế châu Âu cho thấy cán cân thương mại là âm. Thứ 3 đã ra chỉ số cán cân thương mại Pháp trong tháng 5 ra dương nhưng kém hơn so với dự đoán. Thêm một thông tin xâu nưa ra là tỷ lệ nợ công vơi GDP của Pháp đang gần bằng 100%. Vì các lý do trên, chúng tôi cho rằng chỉ số CFD FR40 sẽ giao động trong kênh cùng với các chỉ số châu Âu.

FR40

Trên biểu đồ ngày FR40:D1 đã 2 tháng nằm trong kênh xuống. Bây giờ nó đang đột phá kênh dưới và đường trung bình trượt 200 ngày và indicator Bollinger. Chúng tôi không loại trừ tốc độ xuống sẽ tăng tốc, nếu đột phá đường trend. Indicator Parabolic và MACD đã hình thành tín hiệu bán. Đường Bollinger đã giãn ra, như vậy có nghĩa là tóc độ thay đổi giá sẽ tăng. Indicator RSI tiếp gần đến mức quá mua. Nhưng biểu đồ hình thành mô hình phân tích kỹ thuật «đầu - vai». Theo lý thuyết thì điều này có nghĩa là trend sẽ tiếp tục lộng hành. Chúng tôi không loại trừ tiếp tục sóng sau khi đống cửa cây nến FR40 dưới đường trung bình trượt: 4645. Mức hạn chế rủi ro có thể đặt tại trên gap 4984 hoặc 4780. Sau khi vị trí được mở thì nên chuyển động lệnh stop loss theo giá trị tín hiệu Bollinger và Parabolic mỗi 4 tiếng vào vùng fractal tiếp theo. Như vậy thì chúng ta có thể thay đổi tỷ lệ profit/loss về phía có lợi cho mình. Các trader cẩn thận thì nên chuyển sang theo dõi biểu đồ 4h.

Vị tríBán
Sell stopdưới 4645
Stop losstrên 4780 hoặc 4984

Giao dịch cùng IFC Markets

Chúng tôi hỗ trợ tất cả thắc mắc 24 tiếng trong ngày.

Lưu ý: Bài tổng quan này mang tính chất tham khảo và được đăng miễn phí. Tất cả các dự liệu trong bài viết được lấy từ các nguồn thông tin mở và được công nhận đang tin cậy. Nhưng không có bất kỳ đảm bảo nào rằng thông tín hoàn toàn đang tin cậy. Sau này không điều chỉnh lại nữa. Tất cả thông tin trong bài tổng quan, bao gồm ý kiến, chỉ số, biểu đồ và khác chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Tất cả bài viết này không được xem xét như lời khuyên thúc đẩy để giao dịch. Công ty IFC Markets và nhân viên không chịu trách nghiệm cho bất kỳ quyết định của khách hàng sau khi đọc xong bài tổng quan.