fbDự báo giá EURUSD | German business sentiment improvement bullish for EURUSD | IFCM Việt Nam

Phân tích kỹ thuật thị trường EURUSD : 2020-07-27

Lời khuyên EUR/USD:

Mua
Bán mạnhBánNEUTRALMuaMua mạnh

Trên 1.1730

Buy Stop

Dưới 1.1680

Stop Loss

Expert Avatar
Chuyên gia phân tích cao cấp
Bài viết 1571
Chỉ thị Giá trịTín hiệu
RSI NEUTRAL
MACD Mua
Donchian Channel NEUTRAL
MA(200) Mua
Fractals Mua
Parabolic SAR Mua

Phân tích biểu đồ

IFC Markets Tech Analysis

On 1-hour timeframe EURUSD: H1 is rising above the 200-period moving average MA(200) which is rising itself. We believe the bullish movement will continue after the price breaches above the upper bound of the Donchian channel at 1.1730. A level above this can be used as an entry point for placing a pending order to buy. The stop loss can be placed below 1.1680. After placing the order, the stop loss is to be moved to the next fractal low, following Parabolic signals. Thus, we are changing the expected profit/loss ratio to the breakeven point. If the price meets the stop loss level without reaching the order, we recommend cancelling the order: the market has undergone internal changes which were not taken into account.

Phân tích vĩ mô

Germany’s business sentiment improved in July. Will the EURUSD advance continue?

Germany’s business sentiment improved in July: the IfO business climate index rebounded for a third successive month to 90.5 from 86.3 in June, when an increase to 89.2 was expected. This is bullish for EURUSD.

Trading signals with a probability of 60-80% by Autochartist

  • Easy to use
  • Fully automatic
  • Wide range of analytics

Lưu ý: Bài tổng quan này mang tính chất tham khảo và được đăng miễn phí. Tất cả các dự liệu trong bài viết được lấy từ các nguồn thông tin mở và được công nhận đang tin cậy. Nhưng không có bất kỳ đảm bảo nào rằng thông tín hoàn toàn đang tin cậy. Sau này không điều chỉnh lại nữa. Tất cả thông tin trong bài tổng quan, bao gồm ý kiến, chỉ số, biểu đồ và khác chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Tất cả bài viết này không được xem xét như lời khuyên thúc đẩy để giao dịch. Công ty IFC Markets và nhân viên không chịu trách nghiệm cho bất kỳ quyết định của khách hàng sau khi đọc xong bài tổng quan.