Trang web này được vận hành bởi IFCMARKETS. CORP. (BVI FSC)
 

Phân tích kỹ thuật thị trường tài chính Forex, Vàng, Chứng khoán, Chỉ số


  • Xem phân tích kỹ thuật trong khoảng thoài gian:
  • 1 ngày
  • 3 ngày
  • 1 tuần
  • 1 tháng
  • tất cả

Trong bài đánh giá này, chúng tôi đề xuất xem xét một công cụ tổng hợp cá nhân (PCI) Health_Stocks - Chỉ số chứng khoán chăm sóc sức khỏe. Nó phản ánh động lực giá của một danh mục đầu tư bao gồm 5 cổ phiếu của các công ty lớn nhất của Hoa Kỳ từ ngành chăm sóc sức khỏe (bao gồm cả dược phẩm). Liệu tỷ giá Health_Stocks có xuống không? p>

Buy stop110,7
Take profit113,7
Return on Investment +2,7%
Overview date2017-04-25
Date of the closing position2017-05-12

Buy stop0,708
Take profit0,753 and 0,737
Return on Investment +5,2%
Overview date2017-03-21
Date of the closing position2017-07-27 and 2017-08-07

Buy stop169
Take profit190
Return on Investment +12,4%
Overview date2017-03-02
Date of the closing positionfrom 2018-05-16 to 2018-05-23

Buy stop1,0678
Take profit1,235
Return on Investment +15,6%
Overview date2017-03-01
Date of the closing positionfrom 2018-03-06 to 2018-04-11

Buy stop16,73
Take profit18,33
Return on Investment +9,6%
Overview date2017-01-04
Date of the closing position2017-03-02

Chỉ số kinh tế Úc ra yếu vào những ngày cuối. Liệu tỷ giá AUDUSD có tiếp tục xuống?

Ngân hàng dự trữ Úc quyết định không giảm lãi suất trong phiên họp tháng 6 của mình. Quỹ tiền tệ quốc tế tăng dự báo tăng trưởng của China trong 2017. Liệu chỉ số chứng khoán Úc AU200 có tiếp tục tăng nhờ những điều này?