Phân tích kỹ thuật thị trường tài chính Forex, Vàng, Chứng khoán, Chỉ số

Sell stop0,7811
Take profit0,7573
Return on Investment +3%
Overview date 2017-09-28
Date of the closing position2017-11-22

Đồng giảm giá 5 phiên giao dịch trước thượng đỉnh G0. Liệu giá còn lên tiếp tỷ giá Copper lên tiếp ?

Buy stop5841,87
Take profit6090
Return on Investment +4,2%
Overview date2017-06-15
Date of the closing position2018-01-10

Sell stop13,78
Take profit13,08
Return on Investment +5%
Overview date2017-06-08
Date of the closing position2018-06-29

Trong bài đánh giá này, chúng tôi đề xuất xem xét một công cụ tổng hợp cá nhân (PCI) Health_Stocks - Chỉ số chứng khoán chăm sóc sức khỏe. Nó phản ánh động lực giá của một danh mục đầu tư bao gồm 5 cổ phiếu của các công ty lớn nhất của Hoa Kỳ từ ngành chăm sóc sức khỏe (bao gồm cả dược phẩm). Liệu tỷ giá Health_Stocks có xuống không? p>

Buy stop110,7
Take profit113,7
Return on Investment +2,7%
Overview date2017-04-25
Date of the closing position2017-05-12

Buy stop0,708
Take profit0,753 and 0,737
Return on Investment +5,2%
Overview date2017-03-21
Date of the closing position2017-07-27 and 2017-08-07

Buy stop169
Take profit190
Return on Investment +12,4%
Overview date2017-03-02
Date of the closing positionfrom 2018-05-16 to 2018-05-23

Buy stop1,0678
Take profit1,235
Return on Investment +15,6%
Overview date2017-03-01
Date of the closing positionfrom 2018-03-06 to 2018-04-11

Giao dịch cùng IFC Markets

Chúng tôi hỗ trợ tất cả thắc mắc 24 tiếng trong ngày.