Tư vấn tự động cho MT4

Trên sàn MetaTrader 4 có khả năng tự động hóa giao dịch và phần tích kỹ thuật bằng cách lập trình trên ngôn ngữ MQL4.


Người dùng có thể thiết lập Tư Vấn ( phần mềm giao dịch tự động ) và indicator riêng cho mình bằng cách vào MetaEditor ở MT4. Trong phần biên tập, Bạn có thể thực hiện các công việc từ lập trình tư vấn, chỉnh sửa, thử nghiệm, tối ưu hóa và chậy phần mềm.Để chạy Tư Vấn cho dụng cụ tài chính, Bạn cần liên kết phần mềm với biểu đồ của dụng cụ tài chính. Để liên kết với biểu đồ trong sàn MT4, Bạn cần chọn Tư Vấn từ menu chính "Navigator -Advisors" và kéo bằng chuột sàng biểu đồ cần thiết hoặc ấn nút chuột trái 2 lần. Trong quy trình liên kết với biểu đồ, Bạn có thể chỉnh đổi các thông số trong phần chỉnh đổi.


Nếu bạn muốn dùng robot của MQL4 trên sàn NetTradeX, thì bạn có thể chuyển đổi robot đấy sang ngôn ngữ NTL+. Chi tiết các chuyển đổi bạn có thể xem tại đây.

Sách giáo khoa cho ngôn ngữ MQL4 hoặc tìm các phần mềm có sẵn Bạn có thể tìm tại công đồng ngôn ngữ này.

Lợi thế giao dịch Forex và CFD cùng với IFC Markets

 • 600+ Dụng cụ

 • Ngoại hối | Cổ phiếu| Indices | Hàng hóa| Kim loại| ETF | Future Crypto
 • Ngoại tệ
 • Index
 • Cổ phiếu
 • Hàng hóa
 • Dụng cụ tổng hợp cá nhân (PCI)
 • Thực hiện lệnh tốt nhất

 • Spread cố định và thấp
 • Thực hiện lệnh ngay lập tức
 • Cơ hội giao dịch

 • Hãy thiết lập những dụng cụ cá nhân và giao dịch với chúng
 • Hãy lựa chọn những dụng cụ synthetic có sẵn trong thư viện PCI của chúng tôi
 • Phần mềm giao dịch tiên tiến

 • NetTradeX - phần mềm giao dịch cao cấp
 • Phần mềm phổ biến MT4, MT5 & WebTerminal
 • Mọi lúc, mọi nơi

 • Hỗ trợ trực tuyến chuyên nghiệp với 18 ngôn ngữ
 • Liên tục cả ngày

Giao dịch cùng IFC Markets

Chúng tôi hỗ trợ tất cả thắc mắc 24 tiếng trong ngày.