Phần mềm Giao dịch Tự động


Trong phần mềm NetTradeX,MetaTrader 4 và MetaTrader 5 các trader có thể tự động hóa giao dịch bằng cách thiết lập Adviser – robot tự động hóa giao dịch với khả năng phân tích tình trạng thị trường, thực hiện giao dịch, đặt và chỉnh lệnh.

Trader tự thiết lập các phần mềm này (hoặc đặt hàng của các chuyên gia lập trình) trên ngôn ngữ lập trình cài sẵn trong phần mềm NetTradeX, Metatrader 4 và MetaTrader 5.

Chương trình giao dịch thường được chia ra 3 nhóm: adviser giao dịch, indicator và utilities. Adviser tự động phân tích thị trường dựa trên các biểu giá và indicator, thực hiện giao dịch mua bán, đặt lệnh giao dịch. Indicator được tính và vẽ trên biểu đồ giá. Utilities thực hiện các lệnh không liên quan đến giao dịch. Ví dụ như phân tích số vốn, tạo tín hiệu v.v.


Bắt đầu giao dịch với IFC Markets MỞ TÀI KHOẢN Tìm hiểu thêm