Tính lãi/lỗ

Chọn loại
Chọn tên
Kích thước 1 điểm
Kích thước 1 lot
Giá trị điểm bằng ngoại tệ chuyển đổi
 
Lãi / Thua lỗ bằng ngoại tệ chuyển đổi   
Giá trị điểm bằng USD
 USD
Lãi / Thua lỗ bằng USD   USD
Giá trị 1 điểm bằng JPY
 JPY
Lãi / lỗ bằng JPY    JPY

* Đối với cổ phiếu UK #L-… trên tài khoản MetaTrader 4, 5 trong 1 hợp đồng CFD có 100 cổ phiếu.

** Đối với cổ phiếu UK #L- ... trên phần mềm NetTradeX, khối lượng giao dịch được điên theo 100 hợp đồng mỗi cái.

Giao dịch cùng IFC Markets

Chúng tôi hỗ trợ tất cả thắc mắc 24 tiếng trong ngày.