Báo chí

Công ty IFC Markets luôn luôn là người tam gia trong các sự kiện quan trọng trong thế giới tài chính. Chúng tôi tham giá trong các chiển lãm, hội thảo để giới thiệu sản phẩm của mình. Chúng tôi rất quan tâm đến dịch vụ và chất lượng cho khách hàng, thế vậy chúng tôi rất quan tấm đến khách hàng và sẵn sàn hỗ trợ những khách hàng mới của và cũ của IFC Markets.

Trong mục này chúng tôi sẽ giới thiệu đến các sự kiện quan trọng mà chúng tôi đã tham gia.

  • 26-27 tháng 11 năm 2015
    Hội nghị đầu tư châu Âu

    Hội nghị đầu tư châu Âu


    Tháng 11 năm 2015 công ty chúng tôi đã tham giá hội nghị đầu tư châu Âu, được tổ chức bởi CFA (Chartered Financial Analyst) cho chuyên gia và nhà đầu tư trong lĩnh vực: quản lý danh mục, quản lý trong lĩnh v...