Cơ hội mới


Tỉ giá hối đoái hay tỉ giá ngoại tệ là một đơn vị của đồng tiền được thể hiện qua các đơn vị của đồng tiền khác.

Cổ phiếu công ty Nga thu hút nhiều nhà đầu tư bởi các mỏ dự trữ dầu khí. CFD cổ phiếu các công ty lớn của Nga có thể giao dịch tại chứng khoán LSE trong mục International Order Book (IOB).

Những người đã gặp khái niệm Trend Following thì biết rằng chiến lược này là chuyển động mức stop loss và không đặt lệnh khớp lãi. Vị trí được giữ cho đến lúc khi trend chưa đổi chiều và lệnh khớp. Khi trader chọn ra đúng thời điểm vào thị trường thì trader có thể chuyển động lệnh về trạng thái không lỗ và như vậy sẽ thảo được sức nặng tâm lý. Trong chiến lượng này thì lệnh khớp lãi không đặt nên vậy vị trí có thể giữ trong thời gian dài. Chiến lược này cho phép hạn chế mức tiêu chi phí cho nhà môi giới. Chiên lược này cho phép kiếm lãi từ việc đầu tư lâu dài và trên biểu đồ dài hạn.

Đối với nhiều nhà đầu tư giao dịch thường xuyên trên thị trường tài chính, rất quan trọng có nhiều công cụ kinh doanh. Nếu nhà đầu tư có phương pháp đầu tư hệ thống (dựa trên phân tích toán học hoặc theo mô hình thường gặp) thì có nhiều công cụ đầu tư sẽ giúp Bạn tìm thấy nhiều khả năng gia nhập thị trường và kiếm lợi nhuận.

Phương pháp GeWorko – Yêu cầu cao tới công nghệ hiện đại và các quan hệ phức tạp các tài sàn tài chính tạo ra nhu cầu về phương cách phân tích các dụng cụ tài chính. Phương cách mới này đã được phát triển bởi công ty NetTradeX với sự hỗ trợ của công ty IFC Markets. Sản phẩm mới được gọi là “Phương pháp giao dịch danh mục GeWorko”.