Làm việc với biểu đồ PCI

Thông qua phần mềm giao dịch NetTradeX bạn có thể có xem lịch sử sâu sắc về giá của bất kỳ PCI GeWorko, mà được cập nhật trong thời gian thực. Lịch sử giá có thể được hiển thị dưới dạng biểu đồ khác nhau (thanh, nến và đường thẳng) trong các khung thời gian khác nhau. Để mở lịch sử giá biểu đồ PCI bạn nên:

  1. Nếu PCI có trong danh sách dụng cụ (cửa sổ "Market Watch" ), nếu vậy thì vào thẳng bước 3. Nếu dụng cụ PCI đã tạo trước đây không có trong danh sách thi bạn cần cho thêm dụng cụ vào danh sách "Danh sách dụng cụ". Để làm điều này bạn có thể dùng menu nút chuột phải từ của sổ "Market Watch" hoặc chọn từ menu chính "Giao dịch -> Dụng cụ".


  2. Trong cửa sổ mới mở "Market Watch" hãy thêm dung cụ vào từ trong mục bên phải "Tất cả dụng cụ", ân vào nút "+" ở bên trái của mục "My instruments". Trong đấy sẽ hiện lên danh sách PCI, ấn vào tên dụng cụ. Để thêm dụng cụ đã chọn, hãy kéo bằng chuột (giữ nút chuột trái) sang qua mục "Sử dụng". Đóng cửa sổ.

  3. Sau khi cho PCI vào danh sách "Dụng cụ đang sử dụng", bạn có thể hiển thị biểu đồ you giá trên màn hình. Để làm điều này bạn hãy tìm ra dụng cụ PCI trong cửa sổ "Market watch" ấn vào nút chuột phải. Trong menu rơi, bạn hãy chọn mục "Biểu đồ" và tiếp theo là chọn ra khung thời gian.

  4. Sau khi mở giá lịch sử của dụng cụ PCI, bạn có thể bước tiến vào phân tích kỹ thuật.

Chúng tôi xin nhắc lại đặc điểm khi xây dựng PCI - biểu đồ PCI được vẽ bởi một server riêng biệt với độ chính xác chọn ra. Độ chính xác có thể đặt trong cửa số thông số PCI “Độ chính xác PCI” với giá trị từ 0 đến 7 (theo mặc định 3). Giá trị này cho phép lựa chọn chiều xâu của biểu đồ - ví dụ số 3 là tính cho biểu đồ H1, server dùng các dữ liệu timeframe 5 phút. Biểu đồ được hình thành trong thời gian thực trong sàn giao dịch. Hiển thị PCI trên biểu đồ không ảnh hướng đến độ chính xác thực hiện lệnh hoặc đặt lệnh.