Thiết lập PCI

 1. Để hoàn thành việc tạo PCI mới, bạn cần đặt tên và lưu lại dụng cụ mới này. Nếu bạn chọn lệnh “Lưu”, thì PCI sẽ được lưu dưới tên theo cấu trúc định trước, bao gồm tên tài sản của nó, nhưng không quá 20 kí tự. Trong ví dụ 2 chúng ta có tùy chọn “Lưu như”. Và trong trường “Tên” chúng ta nhập “&grain/presious_met” và nhấn nút “Lưu”.

 2. Nhấn nút “Đóng” (có thể dùng tùy chọn “Đóng và thêm vào danh sách dụng cụ được sử dụng”).

  Như vậy bạn đã tạo thành công dụng cụ PCI đầu tiên. Sau khi tạo PCI bạn có thể thêm vào danh sách các dụng cụ được sử dụng, mở đồ thị lịch sử giá, bắt đầu phân tích kĩ thuật dụng cụ được tạo, giao dịch với dụng cụ mới.

  Trong một PCI tổng số loại tài sản ở phần cơ bản và định giá tối đa không quá 25. Trong một tài khoản giao dịch có không quá 100PCI. Số lượng PCI trong danh sách các dụng cụ được sử dụng (để giao dịch và lập đồ thị giá) không quá 10 dụng cụ trên một không gian làm việc. Trong phần cơ bản và phần định giá có thể xuất hiện cùng một loại tài sản, bao gồm cả USD. 3. Đặc điểm tính tỉ giá hiện tại và giao dịch với PCI.

  Tỉ giá hiện tại của dụng cụ PCI được tính từ giá trị Bid, Ask hiện tại của tất cả các thành phần, có tính tới trọng số của chúng trong cấu trúc dụng cụ. Tại thời điểm thay đổi tỉ giá của bất kì thành phần PCI nào. Trong lúc có giá mới(thay đổi tỷ giá) bất kỳ thành phần nào của PCI, server của phần mềm giao dịch NetTradeX thực hiện tính toán sự mua và bán đơn vị PCI có điều kiện, cho ra giá Bid Ask hiện tại.

  Giá PCI bằng giá thành phần phần cơ bản theo USD chia cho giá thành phần phần định giá theo USD với khối lượng định trước cho mỗi thành phần. Tại thời điểm lập giá khởi đầu PCI được tính như tổng (USD) phần cơ bản chia cho tổng khối lượng (USD) phần định giá – trong ví dụ 2 nhận giá trị 100000/91141.20 = 1.0972.

  Giả sử sau khi PCI một thời gian, tỉ giá của các thành phần trong nó đã biến đổi đáng kể. Chúng ta minh họa sự tính toán tỉ giá hiện tại và tính toán trên hợp đồng mua một đơn vị PCI thực tế. Trong cửa sổ “Các vị trí mở” xuất hiện dòng với vị trí Buy cho PCI của chúng ta.

  Giá PCI (Ask) được tính theo một khối lượng ban đầu nhất định của tất cả các thành phần PCI và bằng (68.49 * 377.8+72.48 * 348.3+23.46 * 1026.9+42.85 * 544.8) / (2000 * 17.195+40 * 1228.66) = 1.17986.

  Xin chú ý những đặc điểm thực hiện giao dịch với các thành phần PCI sau

  Giao dịch với các thành phần cơ bản của dụng cụ cá nhân được thực hiện với khối lượng định trước khi tạo dụng cụ đó.

  Giao dịch với các thành phần định giá của dụng cụ cá nhân thực hiện theo khối lượng tính toán – khối lượng các thành phần định trước nhân với giá hiện tại của PCI. Ví dụ, đối với bạc khối lượng sẽ là 2000*1.17986 = 2359.72 ounces.

  Nếu khối lượng PCI không bằng 1, tất cả khối lượng thành phần được chuẩn hóa theo khối lượng PCI.

  Tính toán trước khối lượng các thành phần PCI khi giao dịch có thể xem trong phần «Possible PCI Base Position» của cửa sổ «Giao dịch».

  Chú ý khi thực hiện giao dịch: 1) tổng giá trị bằng USD của các thành phần cơ bản bằng tổng giá trị (theo USD) của các thành phần định giá; 2) phần trăm khối lượng mỗi thành phần định giá (theo USD) được lưu với phần trăm bằng nhau khi tạo PCI – ví dụ, tỉ lệ khối lượng XAG và XAU định trước bằng 2000/40 = 50 được lưu và với giao dịch có điều kiện: 2194.40/43.89 = 50.

  Cũng cần chú ý rằng trong phần mềm giao dịch của khách hàng có cả vị trí mở của PCI, cả vị trí mở theo các thành phần PCI, còn trên server NetTradeX chỉ có các giao dịch với các thành phần (kể cả mở vị trị cũng theo các thành phần PCI), tại đó thực hiện việc chuyển các vị trí tới các nhà cung cấp thanh khoản và hedge.

 4. Nhập/xuất PCI .

  Các dụng cụ PCI bạn tạo ra được lưu trên server của phần mềm giao dịch NetTradeX. Nếu bạn xóa PCI nào đó trong phần mềm NetTradeX (xem chức năng "Xóa" phía dưới), nó cũng bị xóa trên server. Nhưng bạn có thể lưu PCI lên đĩa cứng của mình.

  Xuất PCI.

  Bạn có thể chuyển PCI được tạo lên đĩa cứng dưới dạng file ".pci". Trong cửa sổ "Các tỉ giá hiện tại" cần chọn mục "Thêm dụng cụ..." và trong cửa sổ hộp thoại "Danh sách dụng cụ" được mở ra, tại dòng "My Instruments" có danh sách các PCI của bạn.

  Tiếp tục trên tên dụng cụ PCI muốn xuất, mở menu ngữ cảnh (nhấn chuột phải) và chọn mục "Xuất", sau đó lưu file .pci vào thư mục trên đĩa cứng.

  Tên file có thể khác với tên PCI. Nếu tên dụng cụ có kí hiệu sổ chéo "/", thì trong tên file lưu của PCI đó cần thay nó bằng kí tự khác.

  Nhập PCI.

  Để nhập file .pci bạn cần vào phần "Các tỉ giá hiện tại", chọn chức năng "Thêm dụng cụ...", trong cửa sổ "Danh sách các dụng cụ" hiện ra, trên dòng " My Instruments" gọi ra menu ngữ cảnh (nhấn chuột phải). Tiếp theo chọn "Nhập", sau đó chọn file .pci trong thư mục trên đĩa cứng và tải nó vào phần mềm NetTradeX.

  Ngoài ra, các file PCI có thể lấy từ Thư viện PCI trên trang chủ của chúng tôi. File này cần được tải về máy tính trước khi nhập vào phần mềm giao dịch.