Hướng dẫn về cách thiết lập và giao dịch PCI


Dụng cụ tổng hợp cá nhân (PCI) được thiết lập theo phướng pháp GeWorko, được hỗ trợ trong phần mêm NetTradeX PC là một dụng cụ rất hữu ích cho các nhà phân tích thị trường tài chính, các quỹ đầu tư và các trader phổ thông.
Hướng dẫn này sẽ giúp các Bạn hiểu biết thêm về cách thiết lập PCI trong NetTradex PC và làm việc với PCI.
Tìm hiểu về phương pháp GeWorko và công nghệ thiết lập PCI sẽ giúp Bạn nâng cao chất lượng những quyết định đầu tư.

Để hoàn thành việc tạo PCI mới, bạn cần đặt tên và lưu lại dụng cụ mới này. Nếu bạn chọn lệnh “Lưu”, thì PCI sẽ được lưu dưới tên theo cấu trúc định trước, bao gồm tên tài sản của nó, nhưng không quá 20 kí tự. Trong ví dụ 2 chúng ta có tùy chọn “Lưu như”. Và trong trường “Tên” chúng ta nhập “&grain/presious_met” và nhấn nút “Lưu”.

Thông qua phần mềm giao dịch NetTradeX bạn có thể có xem lịch sử sâu sắc về giá của bất kỳ PCI GeWorko, mà được cập nhật trong thời gian thực. Lịch sử giá có thể được hiển thị dưới dạng biểu đồ khác nhau (thanh, nến và đường thẳng) trong các khung thời gian khác nhau. Để mở lịch sử giá biểu đồ PCI bạn nên:

Để thay đổi PCI (hoặc xem thành phần của PCI), hãy mở "Instrument Browser". Để làm điều này bạn cần dùng menu rơi từ cửa sổ "Market Watch" hoặc trọn "Giao dịch -> Dụng cụ" từ menu chính.

Với module thiết lập PCI, Bạn có thể tạo dụng cụ giao dịch mới và biểu đồ để thực hiện phấn tích kỹ thuật trên đấy, thực hiện giao dịch với dụng cụ PCI mới tạo.

Bắt đầu giao dịch với IFC Markets MỞ TÀI KHOẢN Tìm hiểu thêm