Trang web này được vận hành bởi IFCMARKETS. CORP. (BVI FSC)
 

Hướng dẫn về cách thiết lập và giao dịch dụng cụ SYNTHETIC


Dụng cụ tổng hợp cá nhân (dụng cụ SYNTHETIC) được thiết lập theo phướng pháp Portfolio Quoting Method (PQM), được hỗ trợ trong phần mêm NetTradeX PC là một dụng cụ rất hữu ích cho các nhà phân tích thị trường tài chính, các quỹ đầu tư và các trader phổ thông.
Hướng dẫn này sẽ giúp các Bạn hiểu biết thêm về cách thiết lập dụng cụ SYNTHETIC trong NetTradex PC và làm việc với dụng cụ SYNTHETIC.
Tìm hiểu về phương pháp Portfolio Quoting Method (PQM) và công nghệ thiết lập dụng cụ SYNTHETIC sẽ giúp Bạn nâng cao chất lượng những quyết định đầu tư.

Lợi thế giao dịch Forex và CFD cùng với IFC Markets

 • 500+ Dụng cụ

 • Ngoại tệ
 • Index
 • Cổ phiếu
 • Hàng hóa
 • Dụng cụ tổng hợp cá nhân (PCI)
 • Thực hiện lệnh tốt nhất

 • Spread cố định và thấp
 • Thực hiện lệnh ngay lập tức
 • Cơ hội giao dịch

 • Hãy thiết lập những dụng cụ cá nhân và giao dịch với chúng
 • Hãy lựa chọn những dụng cụ synthetic có sẵn trong thư viện PCI của chúng tôi
 • Phần mềm giao dịch tiên tiến

 • NetTradeX - phần mềm giao dịch cao cấp
 • Phần mềm phổ biến MT4, MT5 & WebTerminal
 • Mọi lúc, mọi nơi

 • Hỗ trợ trực tuyến chuyên nghiệp với 18 ngôn ngữ
 • Liên tục cả ngày

Giao dịch cùng IFC Markets