Mở khóa vị trí

Bạn có thể mở khóa vị trí, có nghĩa là cộng trừ lại các vị trí ngược nhau cùng của một dụng cụ với kết quả là sẽ ra một vị trí với xu hướng và khối lượng của vị trí nào lúc đầu lớn hơn. Bạn có thể mở khoán theo cách:

  • - ấn vào nút thứ 3 từ trái ("Mở khóa") ở panel dưới của cửa sổ "Vị trí mở" -sẽ mở ra cửa sổ chọn ra dụng cụ mà có vị trí ngược nhau.
  • ấn vào dòng dụng cụ trong cửa sổ "Vị trí mở" và trong menu rơi chọn ra "Mở khóa vị trí" - sẽ mở ra cửa sổ để mở khóa các cặp vị trí với dụng cụ.

Theo phương pháp 1 sẽ mở ra cửa sổ sau (trong ví dụ có 2 dụng cụ với vị trí ngược nhau - #C-BRENT và AUDUSD):

Chọn #C-BRENT, đánh dấu 2 vị trí ngược nhau cho dụng cụ này và ấn nút "OK" - sẽ mở ra cửa sổ với thông số để mở khóa:

Để kết thúc hãy ấn vào nút "OK" (hoặc "Hoàn" ) - sẽ mở ra cửa sổ thông báo về kết quả:

Như vậy thì bạn có thể mở khóa vị trí bán #C-BRENT khối lượng 125 và vị trí mua 100.00 như vậy là sẽ có vị trí 25 .