Cài đặt

Ấn vào "Cài đặt" sẽ hiện lên cửa số với các cài đặt khác nhau:

"Dụng cụ đang sử dụng" và "Tìm kiếm dụng cụ" đã được miêu tả ở mục trước của hướng dẫn sử dụng. "Thay đổi mật khẩu" và "Thay đổi mật khẩu điện thoại" mục này thì có thể tự hiểu qua tên. Nút "Điều chỉnh mạng" bạn có thể điều chỉnh cổng kết nối đến server của công ty vào tài khoản real và demo.

Cài đặt giao dịch

Ấn nút "Cài đặt giao dịch" sẽ mở ra cửa sổ:

Thông số trong cửa sổ mở tài khoản đã được cài đặt sẵn.

Cài đặt cho chế độ khóa và cài đặt lệnh có thể cài đặt như sau:

 • nếu trong ô đánh dấu "Dùng khóa", bạn có thể dùng "Khóa" trong thực hiện lệnh mở vị trí.
 • nếu không đánh dầu bạn sẽ không thể dùng chế độ "Khoa" trong giao dịch.
 • trong "Mạc định khóa" bạn có thể đặt "Bật" hoặc "Tắt" cho chế độ khóa.
  • Trong mục khối lượng, thời hạn lệnh, trailing stop khoảng cách hoặc chẹnh lệch có thể đặt sẵn cho giao dịch và lệnh.

   Để kết thúc bạn cần ấn nút"OK".

   Additional settings

   Trong "Khác" sẽ mở ra cửa sổ:

   Trong mục này bạn có thể cài đặt thông báo về kết quả thực hiện lệnh, lịch sử biểu đồ và điều chỉnh khoảng thời gian cho mỗi dụng cụ.

   "Lưu lại khoảng thời gian cho mỗi dụng cụ" chứng năng này sẽ:

   • nếu không có dấu tick khi mở biểu đồ thì khung thời gian của bất kỳ biểu đồ cụ nào trước đó được chọn.
   • nếu có dấu chọn, khung thời gian của biểu đồ công cụ đã mở trước đó được chọn.
   • Login settings

    "Login" trong này bạn có thể cài đặt:

    chọn login và điều chỉnh mật khẩu, xóa login ra khỏi danh sách.

    Ấn nút "Thêm" sẽ có thể cho thêm login.