Cài đặt lệnh

Bạn có thể đặt lệnh cho dụng cụ theo cách này:

  • bằng nút "Lệnh" từ menu rơi, chọn dụng cụ bạn cần từ bảng "Quotes", "Mở vị trí", "Tổng vị trí mở", "Lệnh".
  • ấn nút "đặt lệnh" từ thanh bar điều khiển của phần mềm.

Bằng chức năng hoặc nút được đề cập ở trên, cửa sổ sẽ mở ra với các loại lệnh chờ:

Ví dụ nếu chọn "Chờ" trong đấy bạn sẽ cần điền các thông số cần thiết:

  • Khối lượng lệnh (bằng ngoại tệ gốc).
  • Xu hướng ("Mua"/"Bán")
  • Giá lệnh
  • Mức Stop Loss và Take Profit
  • Chế độ Trailing Stop (Nếu bật thì lệnh sẽ được thực hiện trên máy chủ)
  • "Khóa" đánh dấu (sẽ hoạt động khi lệnh kích hoạt);
  • thời gian hoạt động lệnh "GTC"/"Day"

Bạn có thể chọn dụng cụ khác cho lệnh từ danh sách dụng cu đang sử dụng, bằng cách ấn vào dòng với dụng cụ cần thiết từ trong danh sách(trên gọc phải bên trên nút với 3 chấm).

Để cài đặt lệnh bạn cần ấn vào nút "OK". Tiếp theo sẽ mở ra cửa sổ với kết quả:

Nếu thao tác này không được thực hiện bởi bất kỳ lí do nào (ví dụ, giá lệnh quá gần với giá thị trường), lí do sẽ được hiển thị trong cửa sổ. Thêm nữa, bạn có thể bỏ thông báo kết quả, bằng cách đánh dấu vào trong "Không hiển thị thông báo nữa".

Đóng cửa sổ thông báo "Đống" hoặc ấn vào nút "Back".