Danh sách vị trí mở

Bạn có thể xem danh sách các vị trí mở theo chức năng "Vị trí mở" từ menu đầu :

Xu hướng của vị trí được thể hiện bằng chữ "Mua" cho các vị long mua và "bán" cho các vị trí ngắn. Trong dòng "Giá", bạn có thể thấy giá mở của vị trí và giá hiện tại của dụng cụ (để đóng vị trí). Tiếp theo, bạn có thể thấy các mức Stop Loss, Take Profie và Trailing Stop cho vị trí đó. Trong cột bên phải, bạn có thể thấy số giao dịch và kết quả giao dịch hiện tại - Lợi nhuận / Lỗ trong đơn vị ngoại tệ của tài khoản. Hơn nữa, các vị trí có lợi nhuận có màu xanh lục, trong khi các vị trí có lỗ là màu đỏ.

Danh sách các vị trí mở có thể được sắp xếp theo nút thứ tư từ bên trái trong thanh dụng cụ :

Có thể sắp xếp theo: ID giao dịch, Xu hướng, Dụng cụ, Profit/Loss và Khối lượng.

Ngoài ra, danh sách các vị trí mở có thể được hiển thị bằng cách tập hợp tất cả các vị thế mở theo chức năng "Tổng vị trí mở" từ menu đầu.