Mở vị trí

Bạn có thể mở vị trí theo cách:

 • bằng nút "Giao dịch" từ trong menu rơi trong dụng cụ từ "Quotes", "Mở vị trí", "Tổng vị trí mở" và "Lệnh".
 • bằng nút đầu trong thanh menu.

Theo chức năng được đề cập ở trên hoặc nút "Thực hiện giao dịch" cửa sổ mở ra, nơi bạn có thể đặt tất cả các tham số cần thiết:

 • khối lượng lệnh (đơn vị của dụng cụ);
 • Mức Stop Loss và Take Profit ;
 • Chế độ Trailing Stop (khi được kích hoạt, sẽ được thực hiện trên máy chủ);
 • chế độ "Khóa";
 • chênh lệch giá cho phép.
 • Trong cửa sổ có 2 nút - "Mua" (xanh) và "Bán" (đỏ) với giá Ask và Bid. Ngoài ra, bạn có thể chọn một công cụ khác cho giao dịch từ danh sách các công cụ đã sử dụng (bằng nút dưới dạng hình tam giác trên) hoặc từ tổng danh sách các công cụ (bằng nút ở dạng 3 chấm); cả hai nút đều nằm ở góc trên bên phải của cửa sổ.

  Để mở một vị trí bạn cần bấm vào nút "Mua" hoặc "Bán". Tiếp theo, một cửa sổ sẽ mở ra thông báo kết quả:

  Nếu giao dịch không được đặt bởi bất kỳ lý do nào (ví dụ: khối lượng không hợp lệ), lý do từ chối sẽ được chỉ ra trong cửa sổ này. Ngoài ra, bạn có thể tắt thông báo về kết quả, chọn hộp dấu "Không hiển thị thông báo này".

  Đóng cửa sổ thông báo bằng nút "Đóng" hoặc ấn nút lùi.