Trình duyệt dụng cụ

Trong cửa sổ "Quotes", bạn có thể thấy giá các dụng cụ. Bạn có thể chỉnh sửa các công cụ đã sử dụng, bằng cách xóa hoặc thêm các công cụ mới từ Trình duyệt Công cụ. Ngoài ra, bạn có thể thay đổi thứ tự các công cụ trong danh sách cửa sổ "Quotes".

Bạn có thể mở dụng cửa sổ "dụng cụ đang sử dụng" bằng cách sau:
  • nút "chỉnh sửa dụng cụ" ở dưới bên trái trong cửa sổ "Quotes"
  • "Dụng cụ đang sử dụng" chức năng trong cửa sổ "Cài đặt" , ở menu chính

Trong cửa sổ "dụng cụ đang sử dụng", bạn có thể thêm các công cụ từ trình duyệt, xóa các công cụ từ danh sách được sử dụng và thay đổi vị trí của chúng trong cửa sổ "Quotes".

Để xóa các công cụ khỏi danh sách các công cụ đã sử dụng, bạn cần đánh dấu công cụ cụ thể và nhấp vào nút "Xóa" trong thanh công cụ của cửa sổ. Hơn nữa, bạn chỉ có thể xóa những công cụ mà bạn không có vị trí hoặc lệnh mở (các công cụ như vậy có phông chữ khác).

Để thay đổi thứ tự danh sách của bạn (bao gồm trong cửa sổ "Quotes"), bạn cần phải chọn công cụ bằng cách nhấp vào biểu tượng đặc biệt trên ô của dụng cụ và kéo lên kéo xuống.

Để thêm các công cụ từ Trình duyệt vào các công cụ đã sử dụng, bạn có thể thực hiện theo cách sau:

  • bằng nút "Thêm" từ thanh công cụ của cửa sổ "dụng cụ đang sử dụng"
  • bằng nút thứ 4 "Thêm dụng cụ" ở góc trái bên dưới của cửa sổ "Quotes"
  • bằng nút "trình duyệt dụng cụ" của cửa sổ "Cài đặt"

Cửa sổ "Trình duyệt dụng cụ" với nhóm dụng cụ sẽ mở ra:

Sau đấy chọn nhóm dụng cụ và lấy ra từ danh sách, chọn ra dụng cụ cần thiết và ấn vào nút thêm.

Ví dụ trong trường hợp "Kim loai" :

Chọn ra dụng cụ mà bạn cần để cho vào danh sách sử dụng (ví dụ XAUUSD) và ấn nút Thêm.