Kết nối tới tài khoản giao dịch

1. Kết nối với tài khoản giao dịch và menu chính

Khi bật ứng dụng, hiện lên màn hình với địa chỉ server giao dịch và các khung để điền login, mật khẩu tài khoản của bạn.

Sau khi đăng nhập với login và mật khẩu vừa điền (hoặc chọn login cũ được lưu trong danh sách), sẽ hiện cửa sổ "Tỷ giá" /"Quotes"/ với bảng tỷ giá của các dụng cụ được sử dụng:

Từ cửa sổ này bạn có thể làm những thao tác sau.

a) Nhấn nút ở góc trên bên trái, gọi menu chính gồm danh sách 15 tính năng:


b) Nhấn nút phía trên bên phải, gọi ra menu với các chức năng chỉnh sửa danh sách dụng cụ giao dịch, thực hiện giao dịch, đặt lệnh:

c) Trong thanh phía dưới màn hình có 5 nút để thực hiện giao dịch, đặt lệnh, tìm kiếm trong danh sách dụng cụ, chỉnh sửa và sắp xếp danh sách dụng cụ giao dịch được sử dụng.

Để thoát khỏi ứng dụng, bạn nhấn nút "Back" trên thiết bị - một hộp thoại mở xác nhận bạn có thực sự muốn đóng ứng dụng hay không:

2. Lập tài khoản Demo mới

Nhấn vào "Đăng ký" trong menu chính, chọn mục "Tài khoản Demo" /"Demo account"/, tiếp theo cần điền thông tin để mở tài khoản.Sau khi điền đầy đủ thông tin cần thiết, nhấn "OK" để tạo tài khoản Demo.

3. Lập tài khoản Real mới

Lập tài khoản Real chỉ được thực hiện trong Văn phòng cá nhân của bạn, vì thế, khi chọn mục "Tài khoản Real" /"Real account"/ sẽ mở ra cửa sổ sau:

4. Thêm tài khoản đã có

Để thêm login (tài khoản) đã có, nhấn vào mục "Thêm tài khoản đã có" /"Add existing"/. Tiếp theo, bạn cần nhập login và mật khẩu của tài khoản.