Mở vị trí

Bạn có thể mở vị trí bằng cách nhấn vào tên dụng cụ cần thiết trong cửa sổ "Tỷ giá" /"Quotations" (gọi ra bằng cách nhấn vào thẻ "Giao dịch" /"Trading") - mở ra cửa sổ đồ thị của dụng cụ này. Trong khung dưới cửa sổ đồ thị nhấn nút "Giao dịch" / "Market" - ở nửa dưới của màn hình sẽ hiện ra cửa sổ để cài đặt các thông số giao dịch:

Trong cửa sổ này ta đặt các thông số sau:

  • khối lượng giao dịch (đơn vị tài sản);
  • các mức lệnh liên quan Stop loss và Take profit;
  • mức Trailing stop (được thực hiện trên server);
  • phím gạt chuyển chế độ lock "thực hiện" /"action";
  • lệch giá cho phép.

Chú ý rằng, có thể di chuyển vị trí dấu nhắc trong khung số bằng các phím mũi tên (trái, phải) tương ứng.

Trong cửa sổ này có 2 nút "Mua" /"Buy"/ (màu xanh lá) và "Bán" /"Sell"/ (màu đỏ) với giá Ask, Bid hiện tại. Nhấn một trong số các nút trên, bạn sẽ thực hiện mở vị trí giao dịch tương ứng. Tiếp theo sẽ mở cửa sổ thông báo về kết quả giao dịch:

Nếu giao dịch không được thực hiện vì một lí do nào đó, trong cửa sổ này sẽ thông báo nguyên nhân từ chối lệnh. Ngoài ra, bạn có thể thay đổi thông báo sau này về kết quả giao dịch bằng cách nhấn "không hiện thông báo này nữa" /"Never show again this message". Đóng cửa sổ thông báo bằng nút "OK", quay lại đồ thị hoặc bằng nút "Danh mục" /"Portfolio" để quay lại danh sách các vị trí mở.