Mở vị trí

Bạn có thể mở vị trí bằng các phương pháp như sau:

  • qua chức năng "Giao dịch" /"Make deal"/ từ menu rơi, chọn ra dụng cụ từ bảng "Định giá hiện tại" /"Quotes"/, "Những vị trí mở" /"Open positions"/, "Tổng các vị trí mở"/"Sum open positions"/, "Cửa sổ lệnh" /"Orders"/.
  • qua chứng năng "Giao dịch" /"Make deal"/ từ menu rơi, ấn vào nút từ bên tay phải bên trên (3 chấm) — trong trường hợp này sẽ mở ra cửa sổ giao diện với giao dịch cuối cùng.
  • ấn nút chuột trái trong menu phía dưới bên tay trái.

1. Giao dịch

Thao tác qua các chức năng trên hoặc qua nút ở trong cửa số "Giao dịch" /"Make deal"/, trong đấy bạn có thể điền thêm các chi tiết:

  • khối lượng giao dịch (đơn vị tài sản);
  • lệnh stop loss và take profit;
  • mức chế độ trailing stop (thực hiện trên máy chủ);
  • chế độ "Khóa" /"Lock"/;
  • chênh lệch giá ch phép.

Trong cửa số có 2 nút "Mua" /"BUY"/ (mầu xanh) và "Bán" /"SELL"/ (mầu đỏ) với tỷ giá hiện tại Ask và Bid, tương đương. Ngoài ra thì bạn có thể chọn dụng từ giao dịch từ danh sách dụng cụ đang sử dụng (hình tam giác) hoặc từ danh sach dụng cụ (nút có hình 3 chấm); cả 2 nút nằm tại góc phải trên cửa sổ.

Khi mở lần đầu thì phần dưới đóng, trong đấy bạn có thể điền các thông tin.

Bạn có thể đóng cái bàn phím đấy bằng cách ấn nút "Trở về" — cửa sổ mở ra:

Để mở vị trí bạn cần ấn vào nút "Mua" /"BUY"/ hoặc "Bán" /"SELL"/. Tiếp theo sẽ mở ra cửa sổ với kết quả giao dịch:

Nếu giao dịch không thực hiện được thì có thể là lý do (vị trí, khối lượng sai), trong cửa sổ này có thể không hiển thị lỗi. Thêm nữa, sau này bạn só thể tắt hiển thị kết quả giao dịch bằng cách đánh dấu vào trong ô “Không hiển thị thông báo nữa” /"Never show this notification message"/.

Đóng cửa sổ giao dịch, ấn nút "Đống" /"Close"/ hoặc qua nút "Trở lại".

2. Mở vị trí

Bạn có thể xem trong bảng vị trí mở qua chứng năng "Những vị trí mở" /"Open positions"/ từ menu chính:

Xu hướng vị trí hiển thị qua từ "mua" /"buy"/ đối với vị trí dài và "bán" /"sell"/ đối với vị trí ngắn. Trong dòng "tỷ giá ..."/"price ..."/ hiển thị giá mở vị trí và tỷ giá hiện tại của dụng cụ (đối với vị trí đóng). Trong dòng phía dưới hiển thị mức stop loss và take profit của vị trí. Trong cột bên phải hiển thị kết quả giao dịch (Lãi/lỗ) của vị trí mở bằng ngoại tệ của tài khoản, không có dầu, vị trí lãi được đánh dấu mầu xanh, vị trí lỗ, mầu đỏ.

Trong bảng mở vị trí mở có thể xếp hạng qua nút bên phải phía dưới:

Ngoài ra, xếp hạng có thể thực hiện qua 5 dấu hiệu: theo ID giao dịch сделки (gần như là xếp theo thời gian giao dịch), Xu hướng giao dịch, Dụng cụ, Lãi/Lỗ, Khối lượng.

Ngoài ra, bạn có thể tổng hợp lại 2 vị trí với xu hướng ngược nhau để thành một vị trí (các vị trí này trước đấy được mở với chế độ “Khóa” /"Lock"/) kết quả là sẽ còn một vị trí. Bạn có thể thực hiện thao tác này trong cửa sổ ở trong tập tin ở góc bên dưới, sẽ hiện lên tất cả các vị trí với các vị trí như này:

Trong bảng này bạn có thể đánh dấu các vị trí để làm thuận toán bù từ và ấn nút "OK" để nhận kết quả.

Bạn có thể hiển thị danh sách các vị trí mở với tất cả dụng cụ theo chức năng "Tổng các vị trí mở" /"Sum open positions"/ từ menu chính.