Đóng vị trí

Bạn có thể đóng một vị trí bằng cách nhấn vào hàng tương ứng trong danh sách dụng cụ ("Danh mục" /"Portfolio" --> "Vị trí" /"Positions") - sẽ mở ra cửa sổ với đồ thị, còn nửa dưới màn hình là khu vực nhập các thông số cho giao dịch và 2 nút sau:

Nhấn nút "Đóng vị trí" /"Close position" - vị trí sẽ được đóng lại.

Bạn có thể thay đổi mức Take profit và Stoploss, nhấn nút "Chỉnh sửa vị trí" /"Edit position" để cài đặt.