Chọn sàn giao dịch nào?


Công ty cung cấp 2 lựa chọn hệ thống giao dịch..
Chức năng của 2 hệ thống gần giống nhau, nhưng trong phần mềm NetTradeX thực hiện một số chức năng mà không có trong MetaTrader 4. Khách hàng IFC Markets có thể mở cả 2 tài khoản cho hệ thống MetaTrader 4 và NetTradeX.

Hệ thống NetTradeX hỗ trợ những chức năng quan trọng như sau:

Trên sàn giao dịch NetTradeX Bạn có thể làm việc với nhiều loại dụng cụ, đặt lênh và thực hiện phân tích kỹ thuật, ngoài ra thì hệ thống có các lệnh đặc biết, thiết lập dụng cụ cá nhân và khác.


 • Giao dịch với số lượng tùy ý, tính theo ngoại tệ gốc (độ chính xác đến 1 ngoại tệ gốc);
 • Giao dịch tổng, khi 2 vị trí đôi hướng tổng hợp lại với nhau.
  Ngoài giao dịch tổng có thêm giao dịch khóa (lock), khi trong tài khoản người đầu tư có 2 vị trí ngược chiều nhau. Loại lệnh giao dịch được chọn trước khi người đầu tư thực hiện lệnh.
 • Có thể thiết lập dụng cụ giao dịch gia dịch cá nhân PCI (Personal Composite Instrument). Dụng cụ giao dịch cá nhân có thể được thiết lập từ các tài sản có sẵn trong hệ thống, dụng cụ sẽ có swap, spread riếng của mình, lịch sự giá cho thời gian dài với khả năng áp dụng phân tích kỹ thuật.
 • Đặt các lệnh tổng hợp – OCO (một hoãn một) và được kích hoạt (khi giá đã đến mức được đặt trước và lệnh được hoạt động)
 • Chức năng thông báo với nhiều lựa chọn sự kiện và điều kiện: đạt giá cố định; thực hiện lệnh; hoạt động trailing; thay đổi giá; đạt mức margin; đạt mức lại/lỗ; đạt thời gian cố định; thực hiện lệnh tổng quát.
 • Tạo lệnh rút tiền – người đầu tư có thể tạo lệnh rút tiền ngay trong hê thống giao dịch.
 • Người đầu tư có thể mở vị trị với một nút chuột từ cửa sổ “Giao dịch nhanh”.
 • Chế độ Trailing Stop được thực hiện trên server, máy tính của bạn có thể tắt và vẫn hoạt động.

Hệ thống MetaTrader 4 có những ưu thế như sau:

Trên sàn MetaTrader 4 Bạn có thể giao dịch với nhiều loại dụng cụ, đặt lệnh và thức hiện phân tích kỹ thuật, thiết lập robot giao dịch và áp dụng các tín hiệu hệ thống.


 • Chương trình MetaTrader 4 có thể dùng các phần mềm giao dịch và indicator ngoài viết trên ngôn ngữ MT4.

Để tiện lợi so sánh 2 phần mềm MetaTrader 4 và NetTradeX Bạn có thể xem trong bảng so sánh sau.

Lựa chọn giao dịch

Chức năngKhả năngNetTradeXMetaTrader4

Lệnh liên kết

Tự động đóng vị trí khi giá đến mức đặt trước để khớp lãi hoặc hạn chế lỗ

+

+

Lệnh chờ

Tự động mở vị trí khi giá đến mức đặt trước.

+

+

Lệnh ОСО (một hoãn một)

2 lệnh được kết nối với chế độ OCO, trong trường hợp một lệnh thực hiện còn lệnh thứ 2 sẽ tự động hoãn.

+

-

Kích hoạt lệnh

Tự động đặt lệnh một hoặc hai khi giá đạt đến mức quy định. Lệnh có thể được kết nối với chế độ OCO.

+

-

Thực hiện Trailing Stop trên server

Chế độ Trailing Stop trên server (úngay cả khi máy tính của bạn tắt)

+

-

Dịch vụ tín hiệu giao dịch

Khả năng cung cấp tín hiệu và/hoặc nhận tín hiệu giao dịch.

+

-

Đặt lệnh với độ chính xác

Đặt lệnh cho vị trí với độ chính xác của các cặp ngoại tệ (tính bằng lot)

0.01 (0.0000001 lot)

1000 (0.01 lot)

Khóa vị trí

Có thể mở vị trí ngược chiều cho cùng một cặp ngoại tệ

+

+

Dụng cụ giao dịch cá nhân

Có thể thiết lập dụng cụ giao dịch cá nhân, xây biểu đồ và giao dịch.

+

-

Lịch sử giao dịch và lệnh chi tiết

Chi tiết các giao dịch và lệnh, cho phép bạn phân tích chiến thuật giao dịch của mình

+

+

Lựa chọn phân tích

Chức năngKhả năngNetTradeXMetaTrader4

Hiển thị vài dụng cụ trong một biểu đồ

Có thể hiển thị tốc độ thây đổi % tỷ giá nhiều dụng cụ trong một biểu đồ.

+

-

Dụng cụ phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật chi tiết và sử dụng nhiều các indicator trên hệ thống.

+

+

Thời sự

Các thời sự trực tiếp từ công ty ThomsonReutrers ngay trên hệ thống để đánh giá tâm trạng và phân tích thị trường.

+

+

Lựa chọn đặc biệt

Chức năngKhả năngNetTradeXMetaTrader4

Kéo cửa sổ

Kéo cửa sổ ra ngoài từ cửa sổ chính để tiện lợi dùng và phân tích

+

-

Hỗ trợ nhiều màn hình

Đặt các cửa sổ của hệ thống giao dịch ra nhiều màn hình để tiện lợi theo dõi và phân tích.

+

-

Chế độ làm việc không cần kết nối với internet

Làm với việc terminal không cần kết nối với internet

+

+

Các mẫu thiết lập không gian làm việc

Chỉnh sửa, tải và lưu lại những cài đặt không gian làm việc tiện lợi của bạn

+

+

Các mẫu biểu đồ

Chỉnh sửa, tải và lưu lại cài đặt biểu đồ của bạn.

+

+