Các đồ thị phần trăm

Người dùng có thể biểu diễn biến động giá của tối đa 10 dụng cụ tài chính trên một đồ thị. Biến động giá của mỗi dụng cụ được tính bằng phần trăm thay đổi giá từ một thời điểm định trước theo thời gian (khoảng thời gian tính chung cho mọi dụng cụ trên biểu đồ đó). Như vậy, với tất cả các đường trên đồ thị chỉ cần 1 thang phần trăm duy nhất.

Muốn mở đồ thị phần trăm bạn chọn "Giao dịch" trên menu chính, nhấn tiếp " Biểu đồ % …" hoặc từ bất cứ cửa sổ nào như "Định giá hiện tại", “Các vị trí mở”, “Tổng các vị trí mở”, “Cửa sổ lệnh” nhấn chuột phải lên dụng cụ giao dịch hoặc vị trí, lệnh tương ứng. Từ menu ngữ cảnh chọn "Đồ thị % …" .Trong cửa sổ mở ra, chọn"Thông số" trong đó bạn sẽ được chọn các thông số cho đồ thị phần trăm.Trong cửa sổ này bạn có thể chọn các thông số sau:

  • Các dụng cụ tài chính, phần trăm biến đổi của các dụng cụ này sẽ biểu diễn trên đồ thị được tạo. Trong danh sách "Các dụng cụ" bạn tích dấu chọn trước dụng cụ cần thiết (nếu có hộp thoại xuất hiện từ cửa sổ với dòng kích hoạt trên dụng cụ, tức là trên dụng cụ đó đã được đánh dấu).
  • Timeframe trong danh sách – 4h, 1 ngày, 1 tuần.
  • Ngày bắt đầu tính.
  • Ngày kết thúc.

Nhấn nút "OK", biểu đồ phần trăm sẽ được dựng lên. Ví dụ sau là biểu đồ phần trăm cho 4 CFD hàng hóa.Đường biểu diễn của từng dụng cụ được tính theo giá đóng cột tương ứng và biểu diễn bằng màu riêng. Ở góc dưới bên trái đồ thị có hiện bảng với thời gian và phần trăm thay đổi của từng dụng cụ tại vị trí con trỏ trên đồ thị theo thời gian – trong ví dụ này vị trí con trỏ được làm nổi lên bằng đối tượng đồ họa "Crosshair (Đo)".

Chú ý rằng trên phiên bản máy khách hiện tại biểu đồ phần trăm không được xây dựng tự động cho khoảng thời gian quá 1 ngày. Để kéo dài dải đồ thị, cần thiết lập thông số thời gian trong mục "Thông số" của menu ngữ cảnh trên đồ thị.