Cách làm việc với chức năng Terminal

Chương trình thương mại cho phép mở và đóng vị trí theo cặp ngoại tệ, đặt lệnh các loại điều khiển tài khoản, theo dõi lịch sử tài khoản.

Chức năng chính Terminal nằm trong menu ấn bút vào các cửa sổ thông tin.

Một phần những chức năng có thể gọi qua menu nằm trong “Tools” ở dưới màn hình.

Trở lại trang đầu