Cách kích hoạt tài khoản và bắt đầu làm việc

Như vậy, bạn đã chạy file cài đặt phần mềm giao dịch NetTradex.exe .

Nếu bạn trước đây đã mở tài khoản (tài khoản Real cần mở trong Văn phòng cá nhân), và bạn có số tài khoản, login và mật khẩu đăng nhập, nhưng bạn chưa nhập chúng vào phần mềm giao dịch trên PDA, bạn có thể chọn nút "Tools", trong menu mở ra chọn Settings\Logins... - mở ra hộp thoại cho phép nhập login, mật khẩu. Trong hộp thoại này bạn nhấn nút "Add existent" - sau đó nhập tiếp login, mật khẩu, đánh dấu chọn "On real account" đối với tài khoản thực và chọn "Auto save password" (nếu bạn muốn lưu mật khẩu lên PDA) và nhấn nút "OK". Sau đó theo lệnh "Connect" từ menu "Tools" bạn có thể chọn login đó để đăng nhập vào tài khoản và bắt đầu giao dịch.

Đối với tài khoản Real, tên đăng nhập bắt đầu bằng chữ "r" và tiếp theo đó là số tài khoản. Đối với tài khoản demo thì tên đăng nhập bắt đầu bằng chữ "d".

Nếu bạn đã từng ghi thông tin đăng nhập trên phần mềm (trên PDA này), bạn có thể chọn 1 trong số các login trong danh sách từ menu Tools\Connect (hộp thoại này hiện ra ngay sau khi mở phần mềm giao dịch).

Nếu kết nối bị ngắt quãng, khôi phục lại đăng nhập bằng cách nhấn vào icon "Kết nối" phía dưới bên phải hoặc dùng lệnh Tools\Connect.

Mở tài khoản mới, bạn có thể dùng lệnh Tools\Open new account.

Sau khi kết nối thành công sẽ hiện cửa sổ "Quotes" với các tỉ giá ngoại tệ.

Trạng thái tài khoản hiện tại của bạn có thể xem trong cửa sổ "Margin" (nhấn nút Margin ở góc dưới màn hình.

Tải phần mềm giao dịch mobile NetTradex


Trở lại trang đầu