Cài đặt lệnh

Bạn có thể đặt lệnh bằng việc ấn nút từ trong cửa sổ "Định giá hiện tại" /"Quotations": (có thể mở từ trong mục "Giao dịch" /"Trading") — sẽ mở ra cửa sổ với dụng cụ đấy. Trong cửa sổ dụng cụ. Bên dưới hàn hình của cửa sổ có thể chọn loại lệnh.

1. Lênh chờ

Khi ấn vào "Chờ đợi" /"Pending" — thì phía dưới của nửa màn hình sẽ hiện ra thêm một cửa sổ với cài đặt:

Bạn có thể cài đặt các thông số cần thiết:

 • khối lượng (tính bằng đơn vị ngoại tệ gốc);
 • xu hướng lệnh ("mua" /"Buy action") và nút chuyển chế độ lock (chế độ làm việc khi mở vị trí);
 • giá lệnh;
 • mức Stop loss và take profit;
 • đặt mức cho chế độ Trailing-stop (khi cài đặt thì lệnh sẽ được thực hiện trên may chủ);
 • thời hạn của lệnh ("GTC"/"Ngày") ("GTC"/"Day").

Chúng tôi nhắc lại rằng chuyển động trong dòng ô được thực hiện bằng bàn phím (sang trái và phải).

Để đặt lệnh bạn cần ấn vào nút "Xong" /"Done" (tiếp theo sẽ mở ra cửa sổ với kết qua đặt lệnh, nếu được gài trong điều chỉnh).

2. ОСО ордер

Khi ấn vào nút "ОСО" /"OCO" — sẽ hiện lên thêm cửa sổ với các dòng để cài đặt lệnh ОСО :

Ở đây bạn có thể cài đặt các thông số cần thiết cho lệnh:

 • khối lượng lệnh (tính bằng đợn vị gốc);
 • xu hướng lệnh ("lệnh mua"/"Ban" /"Buy action"/"Sell action") và công tắc chế độ Khóa (lock) (Chệ độ làm việc khi có lệnh mở);
 • giá mở lệnh;
 • thời hạn hoạt động của lệnh ("GTC"/"Ngày") ("GTC"/"Day").

Chúng tôi nhắc lại rằng chuyển động trong ô có thể thực hiện qua bàn phím (trái và phải).

Để cài đặt lệnh này thì theo quy trình của ÔC, bạn sẽ cần ấn nút "Xong" /"Done" (tiếp đấy sẽ mở cửa sổ với thông số cài đặt, nếu có cài đặt chức năng thông báo).

Khi mở vị trí theo một lệnh thì lệnh khác sẽ tự xóa.

3. Lệnh tự kích hoạt

Khi ấn vào nút "Activati..." - thì phứa dưới cửa sổ sẽ hiện lên các dòng thông số có thể cài đặt cho lệnh:

Ở đây bạn có thể gài đặt tất cả thông số:

 • khối lượng lệnh (tính bằng đơn vị ngoại tệ gốc);
 • xu hướng lệnh ("Sell action") và nút chuyển chế độ khóa (chế độ này hoạt động trong lúc mỏ lệnh);
 • giá mở lệnh;
 • giá kích hoạt lệnh;
 • thời gian của lệnh ("GTC"/"ngày") ("GTC"/"Day").

Chúng tôi nhắc lại rằng chuyển động trong ô có thể thực hiện qua bàn phím (trái và phải).

Để cài đặt lệnh bạn cần ấn vào nút "Xong" /"Done" (tiếp theo sẽ mở ra cửa sổ với kết qua đặt lệnh, nếu kích hoạt chứng năng này).